Komunikat o rozstrzygnięciu XI Dolnośląskiego Konkursu Filmowego (2017)

 

Komisja Konkursowa, która zebrała się 18 maja 2017 roku w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) rozstrzygnęła XI edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą  1 100 000 zł, na którą złożyły się środki z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) oraz wpływów z filmów dofinansowanych w poprzednich edycjach konkursu, których koproducentem była Odra-Film (100 000 zł).

 

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

  Filmy fabularne:  
  1. Ciemno, prawie noc, reż. Borys Lankosz (Aurum Film) – 350 000 zł
  2. Fuga, reż. Agnieszka Smoczyńska (MD4) – 300 000 zł
  3. Ułaskawienie, reż. Jan Jakub Kolski (Wytwórnia Doświadczalna) – 250 000 zł
  4. Powrót, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Argomedia) – 130 000 zł
 Filmy dokumentalne:  
  1. Skąd ja Pana znam?, reż. Tomasz Nuzban (Studio ABM) – 70 000 zł

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Na XI Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 28 projektów: 14 filmów fabularnych, 13 filmów dokumentalnych i 1 film animowany, w tym 3 projekty zakwalifikowane do III etapu w X Konkursie (2016), które nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku i zgodnie z regulaminem, mogły się o nie ubiegać w XI Konkursie. Na etapie oceny formalnej wniosków 5 projektów zostało odrzuconych ze względów formalnych oraz 2 wycofane przez producentów. Na etapie oceny eksperckiej 1 projekt nie otrzymał minimum kwalifikacyjnego. Do III etapu XI Konkursu zostało zakwalifikowanych łącznie 20 projektów: 11 filmów fabularnych, 8 filmów dokumentalnych i 1 film animowany. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie 6 433 924 .

Pełna treść komunikatu wraz z listą wszystkich filmów zakwalifikowanych do III etapu Konkursu znajduje się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl i www.odrafilm.pl.