Komunikat o przebiegu VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

 

Zakończył się pierwszy etap VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego prowadzonego przez Odrę-Film. Na konkurs wpłynęło czterdzieści projektów (najwięcej w historii konkursu), w tym dwadzieścia jeden filmów fabularnych, osiemnaście filmów dokumentalnych i jeden animowany.
W trakcie pierwszego etapu (ocena formalna wniosków) producenci dwóch filmów wycofali je z konkursu z przyczyn niezależnych od organizatorów, natomiast jeden wniosek nie spełnił regulaminowych wymogów formalnych.
Do II etapu konkursu  zostało zakwalifikowanych 37 projektów. Obecnie oceniają je wylosowani eksperci. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w drugiej połowie czerwca.

Dolnośląski Konkurs Filmowy, organizowany od 2008 roku, współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Urząd Miejski Wrocławia.