W dniach 15-28 września we Wrocławiu realizowane będą zdjęcia do koreańskiej produkcji Unfinished, w której Wrocław po raz kolejny zagra Berlin (z Placem Poczdamskim włącznie), tym razem jednak z lat 80. ubiegłego wieku. Wrocławska Komisja Filmowa od początku wspiera projekt lokacyjnie, a za realizację po stronie polskiej odpowiada Film Produkcja.

Jest 1979 r. Oh Young-Min przybywa do Kilonii w Niemczech Zachodnich prosto z Korei Południowej i jako student na jednej z niemieckich uczelni aktywnie uczestniczy w ruchach demokratycznych. Z tego powodu nie może powrócić do swojego kraju, w którym rządzi junta wojskowa i znajduje się w niezwykle trudnej sytuacji, ponieważ jego żona Shin Eun-sook oraz dwie córeczki Hye-won i Kyu-won nadal żyją w Korei Południowej. Zdesperowany, postanawia na własną rękę przedostać się do Korei Północnej, aby być bliżej rodziny.

W związku ze zdjęciami do filmu we Wrocławiu wystąpią następujące zmiany w organizacji ruchu:

15.09.2016 (czwartek): – I etap – pl. Dominikański – zdjęcia w obrębie skrzyżowania bez zmian organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania – godz. ok. 7:00 – 11:30 – II etap – most Pokoju – zdjęcia na zachodniej jezdni mostu. Wyłączenie z ruchu zachodniego chodnika i prawego pasa jezdni zachodniej oraz kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu na lewym pasie jezdni zachodniej – godz. ok. 10:00 – 15:30 – III etap – ul. Pomorska, rejon skrzyżowania z ul. Wąską – zdjęcia w większości na chodnikach w przedmiotowym rejonie bez większych ograniczeń ruchu. Kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu samochodów i tramwajów w ciągu ul. Pomorskiej w zakresie godz. 17:00-18:30 Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – eliminacja parkowania przy ul. św. Józefa – eliminacja parkowania i wyłączenie z ruchu łącznika pomiędzy ul. Kazimierza Wlk i ul. Wierzbową – eliminacja parkowania w zatoce przy ul. bł. Czesława 1 – eliminacja parkowania obszaru skrzyżowania ul. Pomorskiej i ul. Otwartej.

16.09.2016 (piątek): – I etap – ul. Nowowiejska, ul. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego – przejazd samochodem z lawetą, na której umieszczony zostanie samochód oraz kamera. Przejazd realizowany będzie zgodnie z obowiązującym oznakowaniem i wskazaniami sygnalizacji świetlnej. Przejazd ze względu na nietypową sytuację zostanie zabezpieczony pojazdem zabezpieczającym jadącym za lawetą. Powyższy przejazd odbędzie się maksymalnie pięciokrotnie z dozwoloną prędkością i w ramach obowiązujących przepisów. – II etap – rejon skrzyżowania ul. Kluczborskiej i Barlickiego – eliminacja parkowania w rejonie skrzyżowania – III etap – pl. Staszica – zdjęcia częściowo zostaną wykonane w rejonie skrzyżowania przed sklepem Społem – bez wejścia w ciąg ul. Pomorskiej z kilkukrotnym krótkotrwałym wstrzymaniem ruchu samochodów nadjeżdżających z kierunku ul. św. Wincentego i (w razie potrzeby) tramwajów. Większa część zdjęć zostanie zrealizowana w obrębie Parku Staszica. Zdjęcia zostaną wykonane w godzinach popołudniowych. Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – eliminacja parkowania przy pl. Staszica na odcinku od skrzyżowania z ul. św. Wincentego do pl. Powstańców Wielkopolskich po stronie parku Staszica – eliminacja parkowania w łączniku pomiędzy pl. Staszica a ul. św. Wincentego.   17.09.2016 (sobota): – I etap – ul. Kołłątaja 11/12 – zdjęcia wewnątrz budynku oraz we wnętrzu podwórzowym oraz dwa ujęcia z chodnika ul. Kołłątaja bez zmian w organizacji ruchu – II etap – ul. Daszyńskiego 5-11 – zdjęcia na dachu budynku – III etap –pl. Nowy Targ, wnętrze budynku urzędu Miasta Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – eliminacja parkowania w ciągu ul. Kołłątaja na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Rejtana – eliminacja parkowania w ciągu ul. Daszyńskiego przed budynkiem 5-11 – organizacja zaplecza technicznego produkcji na niezabudowanej działce przy ul. św. Katarzyny   18.09.2016 (niedziela): – ul. Wagonowa, obręb bramy wjazdowej na teren dawnych zakładów PAFAWAG. Brama zostanie zamknięta, a wjazd na teren zostanie poprowadzony objazdem przez teren zakładów DOZAMEL przy ul. Fabrycznej 10. Realizacja zdjęć będzie wiązała się z kilkukrotnym krótkotrwałym wstrzymaniem ruchu w ciągu ul. Wagonowej oraz eliminacją parkowania w ciągu ul. Wagonowej.   19.09.2016 (poniedziałek): – Rynek, pl. Gołębi. Zdjęcia odbędą się na zachodniej pierzei Rynku w ciągu całego dnia. W godzinach porannych będą angażowały powierzchnię całej pierzei zachodniej. W ciągu dnia obszar będzie stopniowo ograniczany do części północnej pl. Gołębiego. Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – zajęcie pierzei wschodniej pl. Solnego.   21.09.2016 (środa): – I etap – pl. Maksa Borna. Zdjęcia odbędą się w obrębie skrzyżowania z ul. Cybulskiego. W tym rejonie wyeliminowane zostanie parkowanie i kilkukrotnie krótkotrwale zostanie wstrzymany ruch – II etap – ul. Mazowiecka. Zdjęcia odbędą się na trawnicku przy Lunaparku – III etap – Rynek. Zdjęcia bez ograniczeń w ruchu pieszych. Polegać będą na ustawieniu budki telefonicznej na pl. Gołębim i realizację ujęcia z powietrza. Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – zajęcie i eliminacja parkowania części pl. Maksa Borna – eliminacja parkowania na odcinku 80m w ciągu ul. Mazowieckiej po stronie Lunaparku – zajęcie pierzei wschodniej pl. Solnego.   22.09.2106 (czwartek): – I etap – Most Mieszczański Stary. Zdjęcia we wnętrzu zabytkowego tramwaju na trasie Most Mieszczański – pl. Jana Pawła II – Kazimierza Wlk – pl. Grunwaldzki – Nowowiejska – Słowiańska – pl. Powstańców Warszawy – Pomorska – Most Mieszczański – II etap – pl. Katedralny. Zdjęcia przed budynkiem nr 14. Eliminacja parkowania oraz kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu. – III etap – ul. Kopernika. Zdjęcia przed i na posesji nr 18. Eliminacja możliwości parkowania od nr 18 do nr 19 – IV etap – ul. Norwida. Zdjęcia na terenie PWr. Eliminacja parkowania na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego do nr 1. – V etap – zdjęcia przy ul. Purkyniego w obrębie Muzeum Narodowego bez zmian w organizacji ruchu – VI etap – zdjęcia przy ul. Modrzejewskiej w obrębie Opery i hotelu Monopol. Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – eliminacja parkowania na parkingu przy Moście Mieszczańskim.   23.09.2016 (piątek): – I etap – most Zwierzyniecki. Zdjęcia na południowym chodniku mostu z czasowym krótkotrwałym wstrzymaniem ruchu pieszego i rowerowego (z przekierowaniem na drugą stronę mostu) – II etap – ul. Joliot-Curie. Zdjęcia na ulicy w ramach zajęcia pasa na wyłączność – III etap – kładka pieszo-rowerowa pod mostem Pokoju. W ramach zdjęć zajęcie fragmentów chodników na przyczółkach mostu po obu stronach ulicy na potrzeby umieszczenia technicznych elementów planu zdjęciowego. Kilkukrotne czasowe krótkotrwałe wstrzymanie ruchu pieszych i rowerzystów na kładce. Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – eliminacja parkowania w ciągu ul. Wybrzeże Wyspiańskiego po stronie rzeki od ul. Smoluchowskiego do mostu Zwierzynieckiego – eliminacja parkowania w części ul. Joliot-Curie.   24.09.2016 (sobota): – I etap – pl. Strzelecki. Zdjęcia w sąsiedztwie kościoła pw. Św. Bonifacego. Eliminacja parkowania i kilkukrotne krótkotrwałe wstrzymanie ruchu od skrzyżowania z ul. Pomorską. Zdjęcia na chodniku ul. Pomorskiej oraz w obrębie Skweru Sybiraków – II etap – ul. Mennicza. Zdjęcia w ciągu ul. Menniczej na wysokości szkoły podstawowej. Wyłączenie z ruchu odcinka od szkoły do ul. Wierzbowej.   26.09.2016 (poniedziałek): – I etap – ul. Bogusławskiego. Zdjęcia na wysokości nr 55. Eliminacja parkowania na odcinku ok 80m – II etap – ul. Nasypowa. Zdjęcia na wysokości garaży przy skrzyżowaniu z ul. Zielińskiego. Eliminacja parkowania przed garażami – III etap – ul. Lelewela. Zdjęcia na chodniku na odcinku 8a do ul. Kolejowej z eliminacją parkowania na tym odcinku – IV etap – ul. Kolejowa. Zdjęcia na wysokości nr 4-14 z eliminacją parkowania i zwężeniem jezdni z zachowaniem przejezdności – V etap – Mosty Mieszczańskie. Zdjęcia na chodniku południowym z wyłączeniem ruchu rowerowo-pieszego po tej stronie mostu z przekierowaniem go na drugą stronę (Most Mieszczański Stary) Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – eliminacja parkowania w części pl. Maksa Borna.   28.09.2016 (środa – noc): Zdjęcia w Przejściach Garncarskim i Żelaźniczym związane z wyłączeniem ich z ruchu (poza dojściem do posesji). Zdjęcia związane z wprowadzeniem na obszar rynku sprzętu – m.in. podnośnika koszowego i agregatu, które zostaną umiejscowione na pl. Gołębim. Dodatkowo w ramach organizacji zaplecza technicznego zostaną wprowadzone tego dnia następujące zmiany: – zajęcie pierzei wschodniej pl. Solnego.