Zdjęcia z planu filmowego „Pieśn pamięci” („When memory sings”)reżyserowanego przez Nathalie Rossetti. Próby do spektaklu „Armine, Sister” Teatru ZAR, Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław. Fot. Magdalena Mądra
Na pierwszym planie Simona Sala. Za nią reżyserka Nathale Rosetti i operator Raphael Van Sitteren.

W Studio na Grobli Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu zakończyła się kolejna seria dni zdjęciowych do filmu dokumentalnego „Pieśń pamięci” w reżyserii Nathalie Rossetti. Jego producentem jest Borak Films (Belgia), a koproducentem Odra-Film ze środków Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

 

W Studio na Grobli ekipa Nathalie Rossetti filmowała premierowe spektakle „Armine, sister”, przedstawienia  Teatru ZAR, do którego przygotowania i prace nad pieśniami tworzącymi konstrukcję spektaklu, są tematem filmu. „Armine, sister” to spektakl o masakrze Ormian dokonanej w latach 1915-17 w ówczesnym Imperium Osmańskim. W jej wyniku zginęło ok. 1,5 miliona Ormian. Spektakl Teatru ZAR , który zainscenizowany został w scenerii opuszczonego kościoła ormiańskiego, eksploruje temat pamięci o ludobójstwie, które obok Holocaustu, było największym tego rodzaju wydarzeniem w dwudziestowiecznej Europie. O ile jednak Holocaust jest stale pamiętany, o tyle rzeź Ormian rozgrywająca się na peryferiach Europy, została „przysłonięta” traumatycznym dramatem I wojny światowej. Pamięć o tym wydarzeniu jest żywa przede wszystkim wśród ofiar i sprawców -Ormian i Turków. Problem odpowiedzialności za tę zbrodnię do dzisiaj głęboko dzieli oba narody. Spektakl „Armine, sister” odwołując się do historycznych wydarzeń, zbudowany jest na partyturze, którą tworzą monodyczne pieśni ormiańskie. Praca nad ich opanowaniem trwała od 2010 roku. Międzynarodowy zespół Teatru ZAR przygotowywał spektakl od 2010 roku pracując nad nim w Polsce, Turcji i Francji. Film Nathalie Rossetti opowiada historię tej pracy, która była odkrywaniem zanikających fragmentów kultury ormiańskiej. Premiera filmu „Pieśń pamięci’ odbędzie się jesienią 2014 roku.