Z udziałem przedstawicieli regionalnych funduszy filmowych z: Katowic, Krakowa, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy i Wrocławia oraz dyrektora Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – Alicji Grawon-Jaksik, 28 lipca odbyło się w Dolnośląskim Centrum Filmowym we Wrocławiu spotkanie Sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych KIPA. Na zaproszenie Rafała Bubnickiego, przewodniczącego Sekcji,  w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele tworzących się regionalnych funduszy filmowych z Rzeszowa i Białegostoku oraz Polskiej Komisji Filmowej.

Działania KIPA w związku nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz informację o zmianie dyrektywy „audiowizualnej” Parlamentu Europejskiego i Rady Europy przedstawiła Alicja Grawon-Jaksik, która zreferowała też stan prac nad ustawą o zachętach podatkowych dla producentów filmowych w Polsce. Dotychczasowe doświadczenia RFF ws. recoupmentu podsumował Rafał Bubnicki.

W związku z upływem kadencji Sekcja wybrała nowe władze. W tajnym głosowaniu przewodniczącym Sekcji został ponownie Rafał Bubnicki (Wrocław, Dolnośląski Fundusz Filmowy), a jego zastępcą Patrycja Młynarczyk (Katowice, Śląski Fundusz Filmowy).