DKF 2013 – wydłużenie terminu składania wniosków

KOMUNIKAT VII DOLNOŚLĄSKIEGO KONKURSU FILMOWEGO   Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, informuje, że został przedłużony do 29 marca 2013 roku termin składania wniosków na VII Dolnośląski Konkurs Filmowy.   UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.