Jubileusz Tadeusza Kosarewicza

Na uroczysty wieczór z okazji 80. urodzin wybitnego scenografa filmowego Tadeusza Kosarewicza, który w środę odbył się w Dolnośląskim Centrum Filmowym, licznie przybyli przyjaciele Jubilata z Warszawy i Wrocławia, rodzina i przedstawiciele środowiska filmowego. Tadeusz Kosarewicz otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Rafała Jurkowlańca, oraz medal „Zasłużony dla Wrocławia”, przyznany przez Prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza. Życzenia…