Drogi do Auschwitz … przeżycie nie było przewidziane

We Wrocławiu trwają zdjęcia do fabularyzowanego dokumentu “Drogi do Auschwitz … przeżycie nie było przewidziane”, realizowanego na zlecenie 2 programu telewizji niemieckiej ZDF na okoliczność 70 obchodów rocznicy wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego w Oświęcimiu. Film jest kolażem oryginalnych materiałów archiwalnych, wywiadów ze świadkami oraz fabularnych scen (realizowanych we Wrocławiu), które przywołują wydarzenia opisywane przez świadków. Istotnym…