Zapis ze spotkania poświęconego pamięci Tadeusza Różewicza w “Kontekstach”

W numerze 1-2 (308-309)/2015 kwartalnika “Konteksty” ukazał się zapis rozmowy, która odbyła się po projekcji koprodukowanego przez Odrę-Film filmu Moje pojednanie. Tadeusz Różewicz a Niemcy Piotra Lachmanna, zorganizowanej 24 kwietnia 2015 roku w Goethe-Institut w Warszawie. W programie spotkania oprócz projekcji filmu znalazła się dyskusja prowadzona przez Rafała Bubnickiego, w której udział wzięli dr Małgorzata Różewicz…