Kolejny międzynarodowy sukces “Ja, Olga Hepnarova”

Koprodukowany przez Odrę-Film ze środków Dolnośląskiego Konkursu Filmowego film Ja, Olga Hepnarova, reżyserski debiut Thomasa Winreba i Petra Kazdy ze zdjęciami Adama Sikory i Michaliną Olszańską w roli tytułowej otrzymał  nagrodę  w konkursie głównym Vilinius Film Festival w kategorii NAJLEPSZY FILM  “New Europe-New Names”. To kolejne wyróżnienie, po nagrodzie za reżyserię na Sofia International Film Festival 2016.…