Komunikat specjalny X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Odra-Film informuje, że 25 lipca 2016 roku Komisja Konkursowa X Dolnośląskiego Konkursu Filmowego działając na podstawie par. 8 pkt 4 regulaminu konkursu, podjęła decyzje w sprawie podziału 400 000 zł, które dodatkowo otrzymała z Urzędu Miejskiego Wrocławia na tegoroczny konkurs. Władze Wrocławia postanowiły zwiększyć pulę środków na X Dolnośląski Konkurs Filmowy biorąc pod uwagę, że w…