XV Dolnośląski Konkurs Filmowy został rozstrzygnięty. Dofinansowanie do produkcji otrzymały 4 filmy, w tym 3 fabuły i jeden dokument. Filmy zostały wyłonione spośród 10 złożonych projektów. Budżet tegorocznej edycji wyniósł 430 000 złotych, a koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe.

 

Dofinansowanie w tegorocznej XV edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego otrzymały 4 filmy:

  1. Wariaci, reż. Jan Jakub Kolski, prod. Wytwórnia Doświadczalna – 215 000 zł (film fabularny)
  2. Dziennik z wycieczki, reż. Rafał Kapeliński, prod. Domino Film – 100 000 zł (film fabularny)
  3. Święty, reż. Sebastian Buttny, prod. IKH Pictures Production – 90 000 zł (film fabularny)
  4. Kosmiczna, reż. Paulina Skibińska, prod. Parallax Film – 25 000 zł (film dokumentalny)

Wariaci Jana Jakuba Kolskiego, to klasyczne kino drogi z tłem kryminalnym, w którym zobaczymy Eryka Lubosa i Karolinę Rzepę, a film będzie realizowany między innymi na Dolnym Śląsku. Dziennik z wycieczki to wzruszająca opowieść o ludziach, którzy poszukują lepszej strony życia w szarych czasach PRL, biorąc udział w zakładowej wycieczce do Budapesztu. Święty jest filmem detektywistyczno-kryminalnym, inspirowanym autentycznymi wydarzeniami z 1986 roku – historią kradzieży rzeźby św. Wojciecha z Katedry Gnieźnieńskiej, którego postprodukcja realizowana będzie na Dolnym Śląsku. Z kolei dokument Kosmiczna Pauliny Skibińskiej, portretujący najlepszą polską saneczkarkę młodego pokolenia Natalię Wojtuściszyn, ma szansę pokazać nie tylko potencjał sportów zimowych z nieco innej perspektywy, ale również niesportowe aspekty życia mistrzyni.

– Cieszę się, że udało się rozstrzygnąć tegoroczną edycję regionalnego funduszu filmowego mimo trudnych pandemicznych okoliczności. W ubiegłym roku dysponowaliśmy kwotą 500 000 zł ze środków Gminy Wrocław, w tym roku taką samą kwotę fundusz otrzymał z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Mam nadzieję, że w 2022 wrócimy do modelu funduszu opartego o połączone środki obu tych samorządów. Ta dobra współpraca i solidarny udział obydwu samorządów w tworzeniu budżetu funduszu filmowego były  podstawą dotychczasowych sukcesów Wrocławia i Dolnego Śląska we wspieraniu wartościowej produkcji filmowej. Ostatnie osiągnięcia naszych koprodukcji na festiwalu w Gdyni pokazują, że nasz region ma niezwykły filmowy potencjał, który warto wspierać i promować. Ze statuetkami z tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych wrócił film „Sonata” Bartosza Blaschke, który otrzymał nagrodę publiczności, a za debiut aktorski doceniony został Michał Sikorski. Łukasz Grzegorzek został natomiast nagrodzony za reżyserię „Mojego wspaniałego życia”. Kolejnym naszym sukcesem jest rosnące z roku  na rok zainteresowanie wrocławskimi i dolnośląskimi lokacjami,  w tym takich podmiotów jak Netflix, który na Dolnym Śląsku produkuje m.in. seriale  „Wielka woda” czy  „Królowa” – mówi Jarosław Perduta, dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 2 500 000 zł. Na XV Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 10 projektów: 6 filmów fabularnych, 3 projekty dokumentalne i 1 projekt animowany. Na etapie oceny formalnej wniosków 1 projekt został wycofany przez producenta. Do oceny eksperckiej skierowano 9 projektów, z których 1 film nie otrzymał minimum kwalifikacyjnego. Podejmując decyzję o przyznanych wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, strukturą finansowania projektów, udziałem dolnośląskich twórców i firm w produkcji, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

W XV edycji konkursu projekty oceniane były merytorycznie w 3 zespołach eksperckich:

  1. Filmy fabularne: Irena Strzałkowska, Anna Wydra, Janusz Wąchała (dodatkowo ocena ekonomiczna)
  2. Filmy dokumentalne: Maria Zmarz-Koczanowicz, Anna Wydra (dodatkowo ocena ekonomiczna)
  3. Filmy animowane: Ewa Sobolewska, Sean Bobbitt (dodatkowo ocena ekonomiczna)

Komisja Konkursowa obradowała 2 listopada 2021 roku w składzie: Jarosław Perduta (Dolnośląskie Centrum Filmowe, przewodniczący komisji), dr Grzegorz Ćwiertniewicz (Dyrektor Wydziału Kultury – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Marta Libner-Zoniuk (Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego). Budżet tegorocznej edycji wyniósł  500 000 zł przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Dolnośląski Fundusz Filmowy powstał w 2008 roku. Jego fundatorami są samorządy województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest koproducentem filmów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie. Celem konkursu jest wyłonienie projektów filmowych: fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które uzyskają wsparcie finansowe. Podstawowym kryterium oceny projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu Dolnego Śląska. Do tej pory ze środków Dolnośląskiego Funduszu Filmowego dofinansowano 80 filmów, m.in. „Twój Vincent” w reż. Doroty Kobiela, Hugh Welchmana, „Dolina Bogów: w reż. Lecha Majewskiego, „Ułaskawienie” w reż. Jana Jakuba Kolskiego, „Fuga” w reż. Agnieszki Smoczyńskiej, czy „Ciemno, prawie noc” w reż. Borysa Lankosza.

Kontakt dla mediów:

Anna Smycz-Michalak (Rzecznik prasowy)

tel.: 605 783 686

e-mail: anna.smycz@dcf.wroclaw.pl

Natalia Stysło (Kierownik Działu Produkcji Filmowej)

tel.: 531 693 290

e-mail: natalia.stysło@dcf.wroclaw.pl