Dolnośląskie Centrum Filmowe w dniu 8 sierpnia 2019 rozdysponowało ponownie część środków przeznaczonych na produkcję filmową w tegorocznej edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z uwagi na niewykorzystanie przyznanego wkładu koprodukcyjnego przez jednego z producentów filmów dofinansowanych na mocy decyzji z dn. 10 czerwca br.

Komisja Konkursowa XIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego otrzymała informację, że producent filmu „Filip” w reżyserii Michała Kwiecińskiego (Akson Studio) nie wykorzysta w tym roku przyznanego wkładu koprodukcyjnego (220 000 zł netto) z powodu przeniesienia produkcji na rok 2020. W tej sytuacji Komisja postanowiła przyznać wkład koprodukcyjny w kwocie 160 000 zł netto projektowi, który zakwalifikował się do III etapu konkursu w 2019 roku, ale nie otrzymał wcześniej wsparcia finansowego tj. filmowi fabularnemu „Odyseja filmowa” w reżyserii Piotra Stasika (producent: Telemark). Jednocześnie Komisja postanowiła także zwiększyć o 60 000 zł wkład koprodukcyjny do filmu fabularnego „Lipstick on the Glass” w reżyserii Kuby Czekaja (producent: Centrala Distribution), co dało projektowi łącznie 161 000 zł netto wkładu koprodukcyjnego ze środków DKF 2019.

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Aktualna lista projektów dofinansowanych w XIII DKF 2019

Filmy fabularne: 

  1. Kajtek Czarodziej, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Mediabrigade) – 300 000 zł
  2. Powrót do Legolandu, reż. Konrad Aksinowicz (Chroma Pro) – 200 000 zł
  3. Lipstick on the Glass, reż. Kuba Czekaj (Centrala Distribution) – 161 000 zł
  4. Odyseja filmowa, reż. Piotr Stasik (Telemark) – 160 000 zł
  5. Przejście, reż. Dorota Lamparska (V-Film) – 130 000 zł

Film dokumentalny:

  1. Wika, reż. Agnieszka Zwiefka (My Way Studio) – 100 000 zł

 Film animowany:

  1. Uziemieni, reż. Bartosz Kędzierski (KINESKOP) – 49 000 zł