VII DKF 2013
Singing in exile
Director: Nathalie Rossetti, Turi Finocchiaro
Writer: Nathalie Rossetti
Producer: Borak Films
Co-producer: Odra-Film, touchFILMS Aleksandra Wojtaszek, Les Productions du Lagon

Aby przybliżyć młodemu pokoleniu kulturowe dziedzictwo swych przodków, Aram i Virginia, małżonkowie z ormiańskiej diaspory, zabierają grupę aktorów z wrocławskiego Instytutu im. Grotowskiego w inicjacyjną podróż po Anatolii, gdzie niegdyś rozkwitała zapomniana dziś sztuka. W towarzyszących im opowieściach ożywa bogactwo wykorzenionej kultury, a śpiew i teatr stają się językiem tworzenia i dzielenia się – stają się tchnieniem życia.