Spośród czterech filmów dofinansowanych przez DCF w ramach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego biorących udział w Konkursie Głównym 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych nagrody otrzymały:

  • „Wszystko dla mojej matki” – nagroda dla Zofii Domalik za profesjonalny debiut aktorski

 

  • „Interior” – nagroda dla Marcina Jachyry, Jarosława Czernichowskiego, Oliwiera Synkowskiego, Marcina Lenarczyka za dźwięk

Nagrody regulaminowe przyznało Jury 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w składzie: Maciej Wojtyszko (Przewodniczący Jury), Ewa Braun, Bożena Dykiel, Piotr Dzięcioł, Paweł Laskowski, Ilona Łepkowska, Maria Sadowska, Nikodem Wołk-Łaniewski, Jerzy Zieliński.

Pełna lista nagród gdyńskiego festiwalu znajduje się na stronie: http://www.festiwalgdynia.pl/aktualnosci/news/—812-_laureaci-44-fpff.html