W związku z trwającym stanem epidemii, skutkującym odwołaniem, wstrzymaniem i/lub przełożeniem produkcji filmowych, Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych we współpracy z Netflixem powołała fundusz pomocowy skierowany do najbardziej potrzebujących członków ekip filmowych.

Budżet funduszu wynosi 2,5 miliona złotych przekazanych przez Netflix na wsparcie freelancerów z polskiej branży telewizyjnej i kinowej, co pozwoli na udzielenie pomocy około 1000 osobom. Pomoc zostanie skierowana do członków wszystkich pionów filmowych – filmowców pracujących przy scenografii, charakteryzacji, kostiumach, dźwięku, a także do operatorów zdjęć, asystentów kamer, focus pullerów i wielu innych reprezentujących zawody tzw. below the line (BTL).

Kryteria umożliwiające uzyskanie pomocy i procedurę naboru wniosków KIPA ogłosi w drugiej połowie maja, a następnie po otwarciu możliwości składania aplikacji, jak najszybciej zostaną uruchomione wypłaty z funduszu.

Wszystkie informacje dotyczące funduszu są na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych – http://kipa.pl/fundusz/