Wrocław, 30.10.2020r.

 

Rozstrzygnięcie XIV Dolnośląskiego Konkursu Filmowego (edycja 2020)

 

Dolnośląskie Centrum Filmowe rozstrzygnęło w dniu 29 października 2020tegoroczną edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Dofinansowanie otrzymały 4 filmy – 2 fabularne oraz 2 dokumentalne.

Filmy fabularne: 

  1. Tak ma być, reż. Łukasz Grzegorzek (Koskino) – 220 000 zł
  2. Sonata, reż. Bartosz Blaschke (Mediabrigade) – 165 000 zł

Filmy dokumentalne:

  1. Ostatnia wyprawa, reż. Eliza Kubarska (Braidmade) – 70 000 zł
  2. Sztuka Natalii LL, reż. Andrzej Sapija (Kamerovid) – 45 000 zł

 

Na XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 27 projektów: 13 projektów filmów fabularnych, 10 projektów dokumentalnych i 4 projekty animowane. Na etapie oceny formalnej wniosków 1 projekt został odrzucony z uwagi na niespełnianie wymogów regulaminu. 7 wniosków zostało wycofanych z konkursu przez producentów. Do oceny eksperckiej zostało skierowanych 19 projektów (9 fabularnych, 7 dokumentalnych, 3 animowane). Na etapie oceny eksperckiej 3 projekty nie otrzymały minimum kwalifikacyjnego, a 2 zostały wycofane przez producentów. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 6 000 000 zł.

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem dolnośląskichfirm w produkcji, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

W XIV edycji konkursu projekty oceniane były merytorycznie w 3 zespołach eksperckich:

  • filmy fabularne: Irena Strzałkowska, Anna Wydra, Kamil Przełęcki (dodatkowo ocena ekonomiczna)
  • filmy dokumentalne: Maria Zmarz-Koczanowicz, Arkadiusz Wojnarowski (dodatkowo ocena ekonomiczna)
  • filmy animowane: Magdalena Bargieł, Jarosław Sawko (dodatkowo ocena ekonomiczna)

Komisja Konkursowa obradowała 29 października 2020 roku w składzie: Jarosław Perduta (Dolnośląskie Centrum Filmowe, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Marta Libner-Zoniuk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Anna Tatarska (Urząd Miejski Wrocławia). Budżet tegorocznej edycji wyniósł  500 000 zł przekazanych przez Miasto Wrocław. Koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.