Kościół Pokoju w Jaworze

Kościół Pokoju w Jaworze to największa drewniana budowla sakralna na świecie. W 2001 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Kościoły Pokoju powstały w drugiej połowie XVII w. po zawarciu pokoju westfalskiego pod koniec wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Pod naciskiem protestanckiej Szwecji cesarz katolicki Ferdynand III Habsburg przyznał luteranom śląskim prawo do budowy na jego…

Kościół Pokoju w Świdnicy

Zabytek z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, Pomnik Historii, największa drewniana barokowa świątynia w Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według „National Geographic”… Początki Kościoła Pokoju nie zwiastowały takiej serii sukcesów. Wręcz przeciwnie, katoliccy Habsburgowie nałożyli warunki wykluczające wspólnotę luterańską, a ich skromny kościół nie wytrzymał próby czasu. Mogli ją wznieść jedynie poza murami miasta,…