Wrocławska Komisja Filmowa po raz kolejny została członkiem branżowego stowarzyszenia Association of Film Commissioners International (AFCI), zrzeszającego komisje filmowe i firmy z sektora audiowizualnego na świecie.

Założone w 1975 roku AFCI jest jedyną międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą członków miejskich, regionalnych i krajowych komisji filmowych na sześciu kontynentach. Program członkowski umożliwia wsparcie również firmom produkcyjnym i serwisującym.

AFCI zapewnia kontakt, współpracę branżową i edukacyjną niezbędną komisjom filmowym i firmom z sektora audiowizualnego w celu wspierania wzrostu gospodarczego, inicjowania prac nad silną infrastrukturą i zapewnienia podstaw rozwoju zawodowego oraz wymiany informacji w uczciwy, zrównoważony i społecznie zróżnicowany sposób na całym świecie.

Dzięki członkostwu w stowarzyszeniu, WFC ma szeroki dostęp do szkoleń i informacji branżowych, a także możliwość prezentowania potencjału filmowego regionu i oferty lokacyjnej dla branży międzynarodowej oraz wymianę zapytań produkcyjnych dot. projektów zagranicznych.