Tegoroczny Łódzki Funduszu Filmowy obejmował dwa nabory konkursowe. Łącznie zgłoszono 25 projektów, wśród których wytypowano te, które otrzymały najwyższą liczbę punktów według 3 kryteriów: walorów artystycznych, przygotowania produkcji od strony ekonomiczno-realizacyjnej oraz efektu regionalno-promocyjnego. Fundusz finansowany jest w całości ze środków Urzędu Miasta Łodzi.

Łączny budżet konkursu, w kwocie 1 500 000 zł brutto, został podzielony na realizację 8 filmów, które częściowo lub w całości powstaną na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Wśród nich znalazły się:

  • 4 projekty fabularne,
  • 2 dokumentalne,
  • 2 animowane.

Więcej o wynikach tutaj ➡ http://lodzfilmcommission.pl/aktualnosci/lodzki-fundusz-filmowy-2022