Stowarzyszenie Nowe Horyzonty wraz z Krajową Izbą Producentów Audiowizualnych, Crew United oraz oraz Filmmakers for Ukraine zapraszają producentów z Polski i Ukrainy na 12. edycję wydarzenia branżowego US in Progress, organizowanego w dn. 9–11 listopada 2022 we Wrocławiu w ramach 13. American Film Festival (8-13 listopada 2022).

Zaproszenie skierowane jest do producentów z Polski i Ukrainy, którzy szukają partnerów z USA do projektów w różnych fazach developmentu. Wybrane projekty zostaną zaprezentowane w ramach wydarzenia w dn. 9-11 listopada we Wrocławiu. Organizatorzy czekają na zgłoszenia projektów w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2022 poprzez formularze:

projekty polskie
 
projekty ukraińskie

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu również producentów bez projektów jako obserwatorów w celu wymiany doświadczeń i networkingu. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem: weronika.czolnowska@nowehoryzonty.pl

Ponadto, w ramach programu producenci z USA przedstawią polskim firmom post-produkcyjnym oraz europejskim agentom sprzedaży, firmom dystrybucyjnym i selekcjonerom festiwalowym, niezależne produkcje w fazie montażu (works in progress). Odbędą się także case studies oraz rozmowy panelowe z udziałem ekspertów polskich i amerykańskich.