DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY 2013 WYSTARTOWAŁ!

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza VII Dolnośląski Konkurs Filmowy (VII dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem…