Naukowa Biblioteka Audiowizualna on-line już działa!

Pod koniec lipca z inicjatywy Fundacji Polskie Centrum Audiowizualne uruchomiona została pierwsza w Polsce cyfrowa baza prac naukowych (dyplomowych, magisterskich, doktorskich, a także ekspertyz i analiz) poświęconych branży filmowej i telewizyjnej.   Na łamach serwisu www.audiowizualni.pl  można korzystać z cyfrowych prac naukowych o tematyce filmowej oraz audiowizualnej. Udostępniane są one w kolejnych seriach, obecnie w…