Wydłużony termin składania wnisoków na VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, informuje, że do 28 lutego 2014 roku (do godz. 15.00) został przedłużony termin składania wniosków na VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy. UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu. Odra-Film, Institution of Culture of the Regional Government…