Komunikat o przebiegu VIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Zakończył się pierwszy etap (formalny) VIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego prowadzonego przez Odrę – Film. Na tegoroczną edycję konkursu wpłynęło 39 projektów, w tym 20 filmów fabularnych, 17 filmów dokumentalnych i 2 filmy animowane. Do II etapu konkursu zostało zakwalifikowanych 37 projektów. 2 projekty nie spełniły wymogów formalnych. Obecnie projekty oceniane są przez wylosowanych ekspertów. Wyniki…