Wyniki XI Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Komunikat o rozstrzygnięciu XI Dolnośląskiego Konkursu Filmowego (2017)   Komisja Konkursowa, która zebrała się 18 maja 2017 roku w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) rozstrzygnęła XI edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą …