Znamy już pełne wyniki Łódzkiego Funduszu Filmowego na rok 2022

Tegoroczny Łódzki Funduszu Filmowy obejmował dwa nabory konkursowe. Łącznie zgłoszono 25 projektów, wśród których wytypowano te, które otrzymały najwyższą liczbę punktów według 3 kryteriów: walorów artystycznych, przygotowania produkcji od strony ekonomiczno-realizacyjnej oraz efektu regionalno-promocyjnego. Fundusz finansowany jest w całości ze środków Urzędu Miasta Łodzi. Łączny budżet konkursu, w kwocie 1 500 000 zł brutto, został…