Dolnośląskie Centrum Filmowe przedłuża nabór wniosków na XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Wnioski można składać do 25.04.2022 do godz. 12.00 pod adresem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Pozostałe zasady uczestnictwa w tegorocznej edycji DKF bez zmian. Więcej informacji na stronach: www.dcf.wroclaw.pl oraz www.wroclawfilmcommission.pl. Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.