Dolnośląskie Centrum Filmowe rozstrzygnęło w dniu 10 czerwca 2019 tegoroczną edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Dofinansowanie otrzymało 7 filmów – 5 fabularnych, 1 dokumentalny oraz 1 animowany.

Filmy fabularne: 

  1. Kajtek Czarodziej, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Mediabrigade) – 300 000 zł
  2. Filip, reż. Michał Kwieciński (Akson Studio) – 220 000 zł
  3. Powrót do Legolandu, reż. Konrad Aksinowicz (Chroma Pro) – 200 000 zł
  4. Przejście, reż. Dorota Lamparska (V-Film) – 130 000 zł
  5. Lipstick on the Glass, reż. Kuba Czekaj (Centrala Distribution) – 101 000 zł

Film dokumentalny:

  1. Wika, reż. Agnieszka Zwiefka (My Way Studio) – 100 000 zł

 Film animowany:

  1. Uziemieni, reż. Bartosz Kędzierski (KINESKOP) – 49 000 zł

Na XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 17 projektów: 9 projektów filmów fabularnych, 5 projektów dokumentalnych i 3 projekty animowane. Na etapie oceny formalnej wniosków 4 projekty zostały odrzucone z uwagi na niespełnianie wymogów regulaminu. Na etapie oceny eksperckiej 3 projekty nie otrzymały minimum kwalifikacyjnego. Na różnych etapach konkursu 2 projekty został wycofane przez producenta. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie ponad 3 000 000 zł.

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem dolnośląskich firm w produkcji, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego. W tegorocznej edycji konkursu po raz pierwszy producenci mieli także możliwość zaprezentowania projektów przed komisją konkursową w formie pitchingów.

W XIII edycji konkursu projekty oceniane były merytorycznie w 3 zespołach eksperckich:

  • filmy fabularne: Irena Strzałkowska, prof. Tadeusz Szczepański, Dorota Hawliczek (dodatkowo ocena ekonomiczna);
  • filmy dokumentalne: Maria Zmarz-Koczanowicz, Mirosław Chojecki (dodatkowo ocena ekonomiczna), jeden z projektów w zastępstwie za Marię Zmarz-Koczanowicz oceniła Lidia Duda;
  • filmy animowane: Dorota Kobiela, Magdalena Bargieł (dodatkowo ocena ekonomiczna).

Komisja Konkursowa obradowała 10 czerwca 2019 roku w składzie: Jarosław Perduta (Dolnośląskie Centrum Filmowe, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Marta Libner-Zoniuk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Anna Tatarska (Urząd Miejski Wrocławia). Budżet tegorocznej edycji wyniósł  1 100 000 zł, na który złożyły się środki z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) oraz 100 000 zł wpływów z filmów dofinansowanych w poprzednich edycjach konkursu, których koproducentem było Dolnośląskie Centrum Filmowe (dawniej Odra-Film). Koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.