W dniach 21-23 września br. odbędzie się wizyta studyjna po północnej części Słowacji.

Do odkrycia filmowego potencjału regionu Preszowa, Żyliny i Koszyc zaproszeni są scouci, location managerowie, producenci, kierownicy produkcji, scenografowie oraz inni przedstawiciele polskiej branży audiowizualnej. 

Uczestnicy będą mieli okazję zobaczyć mało znane, urokliwe zakątki regionu, ale też miejsca charakterystyczne, znane z obrazów filmowych. Przedstawione zostaną kulturowe i przyrodnicze ciekawostki, miejsca z historią w tle i te, które powstawały na naszych oczach. Podczas wycieczki zostanie też omówiony temat wsparcia dla produkcji filmowych, które oferują komisje filmowe, lokalne władze, instytucje filmowe oraz o nowych trendach w produkcji filmowej. Ostatniego dnia wizyty odbędzie się spotkanie z przedstawicielami słowackiej branży filmowej w podkarpackich Jaśliskach – miejscowości, gdzie powstały zdjęcia do takich filmów jak „Wino truskawkowe” w reż. Dariusza Jabłońskiego czy „Boże ciało” w reż. Jana Komasy. 

Wizyta studyjna jest organizowana w ramach projektu „GreenFilmTourism”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Partnerem merytorycznym wizyty jest Slovak Film Commission.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenie chęci udziału w wizycie do 12 września na adres: pdaczkowska@arrsa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko uczestnika, stanowisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, informacje o filmach, w produkcji których uczestnik brał udział (opcjonalnie). W razie pytań zapraszamy do kontaktu z organizatorem. Osobą do kontaktu jest Paulina Daczkowska.

 

PROGRAM WIZYTY OBEJMUJE:

DZIEŃ 1

Wyjazd z Bielska-Białej w godzinach wczesnoporannych i przejazd do Krakowa. Następnie przejazd na Słowację i wizyty w wybranych lokacjach prezentujących m.in. architekturę lat 70-tych (Tatranská Javorina), architekturę przemysłową (Svit), XIII-wieczną architekturę gotycką (Stará Ľubovňa) oraz średniowieczną zabudowę klasztorną (Červený Kláštor).

DZIEŃ 2

Wizyty w wybranych lokacjach prezentujących m.in. średniowieczną architekturę węgierską (Oravský Podzámok), XV-wieczną zabudowę miejską (Kežmarok), architekturę XIV-XV-wiecznego miasta (Levoča), kompleks zamkowy z przełomu XI i XII wieku (Žehra) oraz architekturę miejską wpisaną na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (Bardejov).

DZIEŃ 3

Wizyta w lokacji prezentującej m.in. oryginalne założenie urbanistyczne i naturę (Jaśliska, Beskid Niski), spotkanie branżowe z przedstawicielami słowackiej branży filmowej, case study koprodukcji polsko-słowackich („Wino truskawkowe”, „Janosik” oraz panel dotyczący greenfilmingu – spotkanie prowadzi Dariusz Jabłoński (Prezydent Polskiej Akademii Filmowej i Wiceprezydent European Producers Club), zwiedzanie miasteczka, powrót do Krakowa.

Szczegółowy program będzie dostępny na początku września. Czekamy na Państwa w pełnej filmowych miejsc przestrzeni!