Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy współpracę z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, dzięki czemu po raz pierwszy laureaci Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej będą mogli poznać tajniki pracy komisji filmowych, w tym naszej Wroclaw Film Commission.

Organizowana przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny i MKiDN Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim. Jej celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w odpowiednich kontekstach. Olimpiada w dużym stopniu koncentruje się także na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą wyrabiać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Olimpiada dwukrotnie została doceniona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej nominacją do nagrody w kategorii edukacji filmowej.

Do 9 listopada trwają zapisy do V edycji Olimpiady. Zainteresowanych udziałem uczniów szkół ponadpodstawowych zachęcamy do udziału – do wygrania roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej, indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe!

Więcej informacji: www.fn.org.pl/olimpiada