Twórcy filmowi powalczą o dofinansowanie w ramach 16. Dolnośląskiego Konkursu Filmowego

Dolnośląskie Centrum Filmowe ogłasza nabór na XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy. Jego celem jest wyłonienie projektów fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które uzyskają wsparcie finansowe. W piętnastu dotychczasowych edycjach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego DCF dofinansowało ponad 80 produkcji, w tym takie tytuły jak „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Powrót do tamtych dni” Konrada Aksinowicza, „Moje wspaniałe życie” Łukasza Grzegorzka czy „Sonata” Bartosza Blaschke.

Dolnośląski Konkurs Filmowy został w tym roku ogłoszony już po raz 16. Jego fundusz tworzą środki pochodzące z budżetu samorządu Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł) oraz miasta Wrocławia (500 000 zł).

– Konkurs jest ważnym instrumentem wsparcia dla produkcji filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Każdego roku dofinansowujemy przynajmniej 4-5 filmów. Tegoroczna edycja startuje 23 marca. Od tego dnia producenci mogą już składać wnioski i przesyłać do nas projekty. Komisja konkursowa przy wyborze filmów, które uzyskają pomoc finansową, będzie brała pod uwagę jakość złożonego projektu, związki produkcji z Dolnym Śląskiem, w szczególności udział naszych artystów, wykorzystanie plenerów. Nie bez znaczenia będzie też dotychczasowy dorobek producentów i reżyserów – Jarosław Perduta, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Filmowego.

Nabór zakończy się 20 kwietnia 2022 o godz. 12:00. Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.

Dolnośląski Fundusz Filmowy powstał w 2008 roku. Jego fundatorami są samorządy województwa dolnośląskiego i miasta Wrocławia. Dolnośląskie Centrum Filmowe jest koproducentem filmów, które otrzymały dofinansowanie w konkursie. Celem konkursu jest wyłonienie projektów filmowych: fabularnych, dokumentalnych i animowanych, które uzyskają wsparcie finansowe. Podstawowym kryterium oceny projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu Dolnego Śląska. Do tej pory ze środków Dolnośląskiego Funduszu Filmowego dofinansowano 80 filmów, m.in. „Twój Vincent” w reż. Doroty Kobiela, Hugh Welchmana, „Dolina Bogów: w reż. Lecha Majewskiego, „Ułaskawienie” w reż. Jana Jakuba Kolskiego, „Fuga” w reż. Agnieszki Smoczyńskiej, czy „Ciemno, prawie noc” w reż. Borysa Lankosza.