10. LECIE REGIONALNYCH FUNDUSZY FILMOWYCH

Na festiwalu w Gdyni dziesięciolecie działalności będą obchodzić Regionalne Fundusze Filmowe. Obecnie jest ich w Polsce jedenaście. Od 2008 roku fundusze wsparły finansowo 492 filmy fabularne, dokumentalne i animowane na łączną kwotę ponad 72,2 mln złotych. RFF obok Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej są największym publicznym partnerem współfinansującym na zasadzie koprodukcji polską kinematografię. Mimo, że pierwszy…

Dolnośląskie akcenty na Festiwalu Filmowym w Gdyni

„Fuga” w reżyserii Agnieszki Smoczyńskiej, „Niemy” Bartosza Konopki i „Ułaskawienie” Jana Jakuba Kolskiego to trzy filmy koprodukowane przez Odrę-Film ze środków Dolnośląskiego Konkursu Filmowego, które znalazły się w konkursowej stawce tegorocznego festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. To nie jedyne dolnośląskie akcenty tego festiwalu. Jury, które oceni szesnaście filmów znajdujących się w konkursie głównym przewodniczy…