WFC

I Dolnośląski Konkurs Filmowy (lipiec 2008)

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

wnioskodawca – producent

kwota przyznana (brutto)

Afonia i pszczoły / Jan Jakub Kolski / fabuła

Argomedia Production

805 200 zł

Nie będziesz wiedział (ostateczny tytuł „Nie opuszczaj mnie”/ Ewa Stankiewicz / fabuła

Centrala sp. z o. o.

610 000 zł

Przebudzenie / Wojciech Majewski / animacja

Cine Art. Production sp. z o. o.

292 800 zł

Komunikat o rozstrzygnięciu I Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 25.09.2008

Pierwsza edycja Dolnośląskiego Konkursu na wspieranie produkcji filmowej (Dolnośląskiego Konkursu Filmowego), który ogłoszono 15 lipca 2008 roku, została rozstrzygnięta przez Komisję Konkursową 25 września 2008 roku. Pieniądze na sfinansowanie konkursu wyłożyły samorządy Wrocławia i Dolnego Śląska (po 1 mln zł).

Do Konkursu zgłoszono 15 projektów, spośród których cztery zostały odrzucone ze względów formalnych. Jedenaście projektów (6 filmów fabularnych, 3 dokumentalne, 2 animacje) było ocenianych przez 18 ekspertów wylosowanych z listy zatwierdzonej przez Komisję. Cztery projekty (3 filmy fabularne, 1 animacja) otrzymały od ekspertów wymaganą przez regulamin średnią minimalną liczbę 60 punktów.

Komisja Konkursowa w składzie: Robert Banasiak (Urząd Marszałkowski), Rafał Bubnicki (przewodniczący, zastępca dyrektora Odra-Film), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski), dysponowała kwotą 1 992 600 zł, tj. 2 mln zł brutto, pomniejszone o wynagrodzenie ekspertów wynoszące łącznie 7400 zł.

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować donatorom – samorządom Wrocławia i Dolnego Śląska – przekazanie pozostałej kwoty, tj. 284 600 zł brutto do następnej edycji Konkursu, która zostanie ogłoszona na początku przyszłego roku.