I Dolnośląski Konkurs Filmowy (lipiec 2008)

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu

wnioskodawca – producent

kwota przyznana (brutto)

Afonia i pszczoły / Jan Jakub Kolski / fabuła

Argomedia Production

805 200 zł

Nie będziesz wiedział (ostateczny tytuł „Nie opuszczaj mnie”/ Ewa Stankiewicz / fabuła

Centrala sp. z o. o.

610 000 zł

Przebudzenie / Wojciech Majewski / animacja

Cine Art. Production sp. z o. o.

292 800 zł

Komunikat o rozstrzygnięciu I Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 25.09.2008

Pierwsza edycja Dolnośląskiego Konkursu na wspieranie produkcji filmowej (Dolnośląskiego Konkursu Filmowego), który ogłoszono 15 lipca 2008 roku, została rozstrzygnięta przez Komisję Konkursową 25 września 2008 roku. Pieniądze na sfinansowanie konkursu wyłożyły samorządy Wrocławia i Dolnego Śląska (po 1 mln zł).

Do Konkursu zgłoszono 15 projektów, spośród których cztery zostały odrzucone ze względów formalnych. Jedenaście projektów (6 filmów fabularnych, 3 dokumentalne, 2 animacje) było ocenianych przez 18 ekspertów wylosowanych z listy zatwierdzonej przez Komisję. Cztery projekty (3 filmy fabularne, 1 animacja) otrzymały od ekspertów wymaganą przez regulamin średnią minimalną liczbę 60 punktów.

Komisja Konkursowa w składzie: Robert Banasiak (Urząd Marszałkowski), Rafał Bubnicki (przewodniczący, zastępca dyrektora Odra-Film), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski), dysponowała kwotą 1 992 600 zł, tj. 2 mln zł brutto, pomniejszone o wynagrodzenie ekspertów wynoszące łącznie 7400 zł.

Komisja Konkursowa postanowiła rekomendować donatorom – samorządom Wrocławia i Dolnego Śląska – przekazanie pozostałej kwoty, tj. 284 600 zł brutto do następnej edycji Konkursu, która zostanie ogłoszona na początku przyszłego roku.

 

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy