Komunikat o rozstrzygnięciu specjalnego konkursu na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska w XX wieku z dn. 17.10.2016

Komisja Konkursowa, która zebrała się 17 października 2016 w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła specjalny konkurs na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska XX wieku. Komisja dysponowała kwotą  1 500 000 zł, na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) i Europejskiej Stolicy Kultury (500 000 zł). Na specjalny konkurs na miniserial telewizyjny wpłynęły 2 projekty. Producenci tych projektów wystąpili o dofinansowanie łącznie w wysokości 10 000 000 . Oba projekty przeszły pomyślnie etap oceny formalnej oraz oceny eksperckiej i tym samym przeszły do III etapu konkursu (obrady komisji konkursowej). Komisja postanowiła przyznać wkład koprodukcyjny netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) projektowi:

 1. Dom pod Dwoma Orłami, reż. Waldemar Krzystek (Kosmos Film Sp. z o.o.) – 1 500 000 zł

Podejmując decyzję komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, a przede wszystkim pokazywaniem przemian politycznych i społecznych oraz różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku. Ponadto komisja konkursowa kierowała się tym, aby fabularny miniserial telewizyjny został zrealizowany z udziałem firm dolnośląskich z branży filmowej, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego. Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów.

 1. Dom pod Dwoma Orłami, reż. Waldemar Krzystek (Kosmos Film Sp. z o.o.) – 60 punktów
 2. Erynie, reż. Władysław Pasikowski (TVP S.A.)– 52 punkty

Komunikat Odry-Film ws. przebiegu konkursu na fabularny miniserial telewizyjny z dn. 04.10.2016

Odra-Film informuje, że 30 września br. odbyło się pierwsze spotkanie komisji konkursowej oceniającej projekty, które wpłynęły na konkurs, na fabularny miniserial telewizyjny. Ze względu na obszerny materiał, który przedstawili eksperci oceniający projekty, po wstępnej dyskusji komisja zdecydowała, że decyzję o rozstrzygnięciu konkursu podejmie po dokładnym zapoznaniu się z tymi materiałami. Wrocław, dn. 4 października 2016r.

Komunikat o ogłoszeniu  konkursu na fabularny miniserial telewizyjny z dn. 07.06.2016

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza specjalny konkurs na fabularny miniserial telewizyjny, którego tematem będzie historia Dolnego Śląska w XX wieku. Powinien on pokazywać przemiany polityczne i społeczne oraz różnorodność narodową, kulturową i religijną, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku. Fabularny miniserial telewizyjny zostanie zrealizowany na Dolnym Śląsku z udziałem osób i firm z branży filmowej działających w regionie.  Ogłoszenie konkursu jest ściśle związane z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, który Wrocław otrzymał na rok 2016. Odra-Film będzie uczestniczyła w projekcie wyłonionym w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Warunki konkursu określa „Regulamin konkursu na miniserial”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2016 roku. Wnioski na konkurs można składać od 7 czerwca 2016. Termin składania wniosków upływa 8 lipca 2016 o godz. 14.00. UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony. Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub mail: rafal.bubnicki@odrafilm.pl.

Komunikat Odry-Film ws. unieważnienia konkursu na fabularny miniserial telewizyjny z dn. 13.05.2016

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z pozyskaniem środków  na koprodukcyjny wkład finansowy Odra-Film unieważnia ogłoszony 25 kwietnia 2016 r. „Specjalny konkurs na miniserial”.

Wrocław, dn. 13 maja 2016r.

Komunikat o ogłoszeniu specjalnego konkursu na fabularny serial telewizyjny (miniserial) z dn. 25.04.2016

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza specjalny konkurs na fabularny serial telewizyjny (miniserial), którego tematem będzie historia Dolnego Śląska w XX wieku. Powinien on pokazywać przemiany polityczne i społeczne oraz różnorodność narodową, kulturową i religijną, które były charakterystyczne dla Dolnego Śląska w XX wieku. Miniserial zostanie zrealizowany na Dolnym Śląsku z udziałem osób i firm z branży filmowej działających w regionie.

Ogłoszenie konkursu jest ściśle związane z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury, który Wrocław otrzymał na rok 2016. W związku z tym Odra-Film otrzymała dodatkowe fundusze z Województwa Dolnośląskiego, Miasta Wrocławia i Europejskiej Stolicy Kultury na realizację miniserialu. Odra-Film będzie uczestniczyła w projekcie wyłonionym w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym.

Warunki konkursu określa „Regulamin konkursu na miniserial”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2016 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 25 kwietnia 2016. Termin składania wniosków upływa 25 maja 2016 o godz. 14.00.

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu.

W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji dotyczących konkursu jest
Rafał Bubnicki, tel. 071/79 379 72 w godzinach 10.00 – 16.00 lub e-mail: rafal.bubnicki@odrafilm.pl.

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy