XII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2018

Komunikat o rozstrzygnięciu XII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego (2018) z dn. 11.06.2018

Komisja Konkursowa, która zebrała się 8 czerwca 2018 roku w składzie: Jarosław Perduta (Odra-Film, przewodniczący komisji), Rafał Bubnicki (Odra-Film, zastępca dyrektora ds. produkcji filmowej), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dominik Kłosowski (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski Wrocławia) rozstrzygnęła XII edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą  1 030 000 zł, na którą złożyły się środki z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł), Urzędu Miejskiego Wrocławia (500 000 zł) oraz wpływów z filmów dofinansowanych w poprzednich edycjach konkursu, których koproducentem była Odra-Film (30 000 zł).

Na XII Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 20 projektów: 13 filmów fabularnych, 5 filmów dokumentalnych i 2 filmy animowane, w tym 2 projekty zakwalifikowane do III etapu w XI Konkursie (2017), które nie otrzymały dofinansowania w ubiegłym roku i zgodnie z regulaminem, mogły się o nie ubiegać w XII Konkursie. Na etapie oceny formalnej wniosków 1 projekt został odrzuconych ze względów formalnych. Na etapie oceny eksperckiej 4 projekty nie otrzymały minimum kwalifikacyjnego. Na różnych etapach 4 wnioski zostały wycofane przez producentów. Do III etapu XII Konkursu zostało zakwalifikowanych łącznie 11 projektów: 6 filmów fabularnych, 3 filmów dokumentalnych i 2 filmy animowane. W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie 5 515 312,40 .

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne netto (koproducentem będzie Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne:

 1. Bailout, Folks!, reż. Marek Lechki (Telemark) – 360 000 zł
 2. Sługi wojny, reż. Mariusz Gawryś (Prasa i Film) – 300 000 zł
 3. Mydło, reż. Małgorzata Imielska (Naima Film) – 200 000 zł

Filmy dokumentalne:

 1. Hand made, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media) 80 000 zł

Filmy animowane:

 1. Skafander Klingerta, reż. Artur Wyrzykowski (Artcore) 90 000 zł

Podejmując decyzję o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen 3 ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 57 pkt, maksimum – 90 pkt):

 1. Bailout, Folks!, reż. Marek Lechki (Telemark) – 73,33 pkt
 2. Sprawa Barana, reż. Sebastian Buttny (Argomedia) – 67 pkt
 3. Sługi wojny, reż. Mariusz Gawryś (Prasa i Film) – 65,67 pkt
 4. Mydło, reż. Małgorzata Imielska (Naima Film) – 65,57 pkt (XI DKF)
 5. Czarny młyn, reż. Mariusz Palej (TFP) – 64,67 pkt
 6. Kajtek Czarodziej, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Mediabrigade) – 62,14 pkt (XI DKF)

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 50 pkt, maksimum – 80 pkt):

 1. Jestem artystą, reż. Mariusz Marks (POP-TV) – 66,5 pkt
 2. Hand made, reż. Krzysztof Kunert (Rokam Media) – 51,5 pkt
 3. Rebelia, reż. Krzysztof Kunert (Editing Brigade) – 50 pkt

 Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 85 pkt):

 1. Skafander Klingerta, reż. Artur Wyrzykowski (Artcore) – 67,5 pkt
 2. Wielkie zmartwienie, reż. Zbigniew Kotecki (TV Studio Filmów Animowanych) – 61,5 pkt

Komunikat Komisji Konkursowej DKF 2018 z dn. 23.05.2018

W związku z koniecznością potwierdzenia decyzji o dofinansowaniu ze strony PISF projektów zakwalifikowanych do III etapu XII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego, na podstawie par. 5 pkt 8 Regulaminu konkursu, termin jego rozstrzygnięcia został przedłużony o 20 dni tj. do 11 czerwca 2018.

Komunikat o ogłoszeniu XII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 31.01.2018

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza XII Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (XII Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim.

Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym przyznanym w wyniku konkursu. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2018 roku.

ISTOTNE ZMIANY

 • Wnioskodawca na potrzeby oceny formalnej składa wniosek w formie pisemnej w jednym egzemplarzu (ORYGINAŁ WNIOSKU).
 • Kosztami niekwalifikowanymi są (dodatkowo, oprócz dotychczasowych): koszty przelotów samolotami, koszty przejazdów kolejowych poza granice województwa dolnośląskiego.
 • Komisja konkursowa nie będzie rozpatrywała wniosków, w których po zakończeniu oceny eksperckiej (II etap konkursu) zmienił się producent lub reżyser filmu.
 • W związku ze zmianą punktacji w ocenach eksperckich, projekty filmów które otrzymały pozytywną ocenę ekspertów w konkursie w 2017 roku i producenci złożą wniosek o ich rozpatrzenie w tegorocznym konkursie, będą miały punktację przeliczoną matematycznie. Producenci, którzy uważają, że ich projekty mogą otrzymać wyższą ocenę ekspertów powinni złożyć ponownie wniosek do konkursu.

Wnioski na konkurs można składać od 31 stycznia 2018 do 28 lutego 2018 do godz. 14.00, pod adresem:

Odra-Film
XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@odrafilm.pl.

W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy