III Dolnośląski Konkurs Filmowy (luty 2010)

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)

80 milionów / Waldemar Krzystek / fabuła

Media Brigade

700 000 zł

Kamfora (późniejszy tytuł „Tabu”, ostateczny tytuł „Bez wstydu”) / Filip Marczewski / fabuła

Akson Studio

400 000 zł

Daas / Adrian Panek / fabuła

Argomedia Production

293 550 zł

Rozmowa kontrolowana
z Sylwestrem Chęcińskim / Jarosław Marszewski / dokument

Editing Brigade

70 000 zł

Za to, że żyjemy czyli punk z Wrocka / Tomasz Nuzban / dokument

Touch Films (cesja praw z producenta-wnioskodawcy PHU Semata)

70 000 zł

Gdzie się podziało 80 milionów? / Michał Rogalski / dokument

Rokam Media

50 000 zł

Komunikat o rozstrzygnięciu III Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 14.06.2010

Na III Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 24 lutego 2010 roku, wpłynęło 25 projektów (12 filmów fabularnych, 12 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 24 projekty, których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 11 402 607 zł. Do III etapu (zgodnie z regulaminem) – obok nowych filmów zgłoszonych do konkursu – zostały zakwalifikowane trzy filmy fabularne („80 milionów”, „Kamfora” i „Dziewczyna z szafy”) oraz jeden dokument („Gdzie się podziało 80 milionów?”), które w poprzedniej edycji konkursu zakwalifikowały się do III etapu, ale nie otrzymały lub nie skorzystały z wkładu koprodukcyjnego.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Dariusz Kowalczyk (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), dysponowała kwotą całkowitą 1 600 000 zł brutto (pomniejszoną o honoraria ekspertów w wysokości 16 450 zł), na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 Komunikat o ogłoszeniu III Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 24.02.2010

Odra-Film, instytucja kultury Województwa Dolnośląskiego, ogłasza III Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (III Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Konkurs ma w 2010 roku budżet w wysokości  1 600 000 zł   złotych, na który złożyły się kwoty po 800 000 zł złotych przeznaczone przez  Sejmik Województwa Dolnośląskiego i przez Radę Miejską Wrocławia.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, tematykę lub udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie.
Warunki konkursu określa „Regulamin dolnośląskiego konkursu na wspieranie produkcji filmowej”, który jest załącznikiem do tego ogłoszenia. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2010 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 24 lutego 2010 roku. Termin składania wniosków upływa 26 marca 2010 roku o godzinie 15.00. UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Kasztanowej 3a/5 we Wrocławiu.

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy