IV Dolnośląski Konkurs Filmowy (marzec 2011)

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)

Złote krople / Daniel Zduńczyk, Marcin Męczkowski / animacja

ATM Grupa

300 000 zł

Komunikat o rozstrzygnięciu IV Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 04.07.2011

Na IV Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 17 marca 2011 roku, wpłynęły 24 projekty (11 filmów fabularnych, 9 filmów dokumentalnych i 4 animowane), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości  7 707 350 zł. Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu wszystkie projekty. Do III etapu (zgodnie z regulaminem) – obok filmów zgłoszonych do konkursu – zostały zakwalifikowane trzy filmy: jeden fabularny („Dżej Dżej”), jeden dokumentalny („Transformacja, czyli rozmowy polskie jesienią ‘86”) oraz jeden animowany („Złote krople”), które zakwalifikowały się do III etapu konkursu w 2010 roku, ale w III Dolnośląskim Konkursie Filmowym nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego lub z niego nie skorzystały.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław) dysponowała kwotą całkowitą 1 600 000 zł brutto (pomniejszoną o honoraria ekspertów w wysokości 18 200 zł), na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W związku z niewykorzystaniem pełnej kwoty przeznaczonej na IV Dolnośląski Konkurs Filmowy komisja konkursowa postanowiła ogłosić 5 lipca 2011 roku V Dolnośląski Konkurs Filmowy na kwotę 581 800 zł brutto.

Na IV Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęły 24 projekty (11 filmów fabularnych, 9 filmów dokumentalnych i 4 animowane). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu wszystkie projekty. Do III etapu (zgodnie z regulaminem) zostały zakwalifikowane trzy filmy: 1 fabularny („Dżej Dżej), 1 dokumentalny („Transformacja, czyli rozmowy polskie jesienią ‘86”) oraz jeden animowany („Złote krople”), które zakwalifikowały się do III etapu konkursu w 2010 roku, ale w III Dolnośląskim Konkursie Filmowym nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego lub z niego nie skorzystały.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):
1. EZI, reż. Jarosław Marszewski (Studio Filmowe Kalejdoskop) – 52,7 pkt
2. Dżej Dżej, reż. Maciej Pisarek (Rose Movies) – 48,3 pkt
3. Gry domowe, reż. Arkadiusz Jakubik (Tramway) – 46,3 pkt
4. W cieniu konia, reż. David Ondricek (koprodukcja czesko-słowacko-   polska, Damn Good Production) – 45, 3 pkt
5. Cokolwiek się zdarzy kocham Cię, reż. Przemysław Wojcieszek (Katarzyna Majewska Dynamo Karuzela) – 44,7 pkt
6. Splot, reż. Magdalena Łazarkiewicz (Gruppa Rafał Widajewicz) – 43,7 pkt
7. Endorfiny, reż. Radosław Piwowarski (Artefakt Filmowy) – 43 pkt
8. Bella Mia, reż. Martin Duba (koprodukcja czesko-polska,  Fundacja im. Ferdynanda Magellana) – 42,7 pkt

Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:
1. Cesarskie cięcia, reż. Jarosław Fret (Argomedia Production)
2. Gambit, reż Krzysztof Pulkowski (Passion)
3. Sztywniak, reż. Gabrielle Pfeiffer (Metro Films)


Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 37 pkt, maksimum – 60 pkt):

1. Tajemnice i drżenia Natalii LL, reż. Andrzej Sapija (Kamerovid) – 52,5 pkt
2. Skrzyżowanie, reż. Bartłomiej Bartos (POP-TV) – 50 pkt
3. Adam Michnik: bądź realistą, chciej niemożliwego, reż. Maria Zmarz-Koczanowicz (Studio Filmowe Largo-Agnieszka Traczewska) – 46,5 pkt
4. Transformacja, czyli rozmowy polskie jesienią ’86, reż. Grzegorz Braun (Cine Art. Prroduction) – 44 pkt
5. Ucieczka do Kanady, reż. Ewa Misiewicz (Fama Films) – 40 pkt
6. Czarna owca, reż. Justyna Calińska (Nowhere Man Beata Calińska) – 39,5 pkt


Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:

1. Powrót chemika, reż. Anna Laszczka (Media Brigade)
2. Żydowski śpiewnik wojenny, reż. Łukasz Czuj (Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego)
3. Jak ubecja skarbów szukała, reż. Kinga Wołoszyn-Świerk (Editing Brigade)

Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 44 pkt, maksimum – 70 pkt):
1. Złote krople, reż. Daniel Zduńczyk, Marcin Męczkowski (ATM Grupa) – 53,5 pkt
2. Podwórko, reż. Grzegorz Wacławek (Grzegorz Wacławek) – 47,5 pkt
3. Święta robota, reż. Tomasz Cechowski (NUX) – 47 pkt

Minimum kwalifikującego do III etapu nie otrzymał film:
1. Pamiętnik Florki, reż. Stanisław Lenartowicz (Anima-Pol)

Komunikat o ogłoszeniu IV Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 17.03.2011

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza IV Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (IV Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Konkurs ma w 2011 roku budżet w wysokości  1 600 000 złotych, na który złożyły się kwoty po 800 000 złotych przeznaczone przez  Sejmik Województwa Dolnośląskiego i przez Radę Miejską Wrocławia. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, tematykę lub udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2011 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 17 marca 2011 roku. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2011 roku o godzinie 15.00.  UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Kasztanowej 3a/5 we Wrocławiu.
 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy