XVII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2023

 

XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY 2023 – DODATKOWE ROZSTRZYGNIĘCIE

14.11.2023r.

W dn. 14.11.2023 odbyło się dodatkowe posiedzenie rozstrzygające komisji konkursowej XVII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Z uwagi na fakt, iż dwa z pięciu filmów dofinansowanych decyzją z dn.  12.09.2023 – „Lachtara-Tęsknota” w reż. S. Chondrokostasa oraz „Wszystko o mojej mamie” w reż. K. Pulkowskiego – nie podpisały w wymaganym terminie umów koprodukcyjnych z DCF, konieczne było ponowne zwołanie posiedzenia komisji w celu rozdysponowania kwoty 210 000 zł zgodnie z §8 Regulaminu XVII DKF 2023.

W wyniku obrad komisji  z dn. 14.11.2023 wkład koprodukcyjny otrzymały projekty:

 1. „Skarbek”, reż. James Marquand, prod. Sisyphus Sp. z o.o. – 140 000 zł
 2. „Dziadku, wiejemy!”, reż. Olga Chajdas, prod. Furia Film Karolina Galuba – 35 000 zł (podniesienie kwoty dotychczasowego wkładu do łącznie 215 000 zł)
 3. „Mamka”, reż. Magnus von Horn, prod. Lava Films sp. z o.o. – 35 000 zł (podniesienie kwoty dotychczasowego wkładu do łącznie 145 000 zł)

W związku z tym, finalnie dofinansowanie w tegorocznej XVII edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego otrzymały filmy:

 1. „Dziadku, wiejemy!”, reż. Olga Chajdas, prod. Furia Film Karolina Galuba – 215 000 zł (film fabularny)
 2. „Mamka”, reż. Magnus von Horn, prod. Lava Films sp. z o.o. – 145 000 zł (film fabularny)
 3. „Skarbek”, reż. James Marquand, prod. Sisyphus Sp. z o.o. – 140 000 zł
 4. „Przynoszę ci dzikość, reż. Dyba Lach (Katarzyna Lach), prod. DYBA & LACH sp. z o.o. – 27 106 zł (film dokumentalny)

„Dziadku, wiejemy!” to komedia familijna osadzona w scenerii Dolnego Śląska, film drogi, tonacją i humorem sytuacyjnym przywodzący na myśl „Little Miss Sunshine”. Jagoda – energiczna 10-latka, zdecydowaniem i fantazją przypominająca Pippi Langstrumpf, porywa z domu spokojnej starości swojego dziadka i razem ruszają w podróż przez Polskę w poszukiwaniu tajemniczego „Światła morza”. A że dziadek bardziej niż dobrotliwego staruszka z bajek przypomina Jacka Sparrowa z „Piratów z Karaibów”, po drodze czeka ich sporo przygód i awantur.

„Mamka” to intrygująca i pełna mroku historia matki, która powierza swoje dziecko w opiekę „diablicy”. Inspirowana wydarzeniami związanymi z procesem Dagmar Overby, najsłynniejszej seryjnej morderczyni w Danii przed stu lat, baśń-moralitet ze scenografią Jagny Dobesz oraz Bystrzycą Kłodzką i Wrocławiem w tle.

„Skarbek” to historia Krystyny Skarbek, odważnej Polki-szpiega, która ucieka z Warszawy podczas II wojny światowej i zostaje zwerbowana przez Brytyjczyków do działań konspiracyjnych na terenie Francji. W rolę tytułową wcieliła się Morgane Polanski, której w filmie partnerują m.in. dolnośląskie Góry Stołowe oraz Bystrzyca Kłodzka.

„Przynoszę ci dzikość” to dokumentalna podróż, która stawia pytania o wolność rzek i ludzi, o relację człowieka i natury, ekosystemowe splątania oraz wątek dzikości w człowieku. Towarzyszymy zaangażowanemu w sprawy Odry muzykowi Michałowi Zygmuntowi, który chce przepłynąć 1300 km ze wschodu na zachód tradycyjną, drewnianą łodzią, aby symbolicznie przywieźć zdegradowanej rzece dzikość. Wyprawa Michała pozwala dostrzec różnice między dzikimi rzekami a tymi uregulowanymi przez człowieka, unaocznia problemy związane z ochroną przyrody, daje przyjrzeć się polskiemu krajobrazowi, ale przede wszystkim zagłębić się w rzeczny świat niezwykłej, pozaludzkiej przyrody z perspektywy człowieka, który uważnie słucha.

Tym samym łączna liczba filmów koprodukowanych przez Dolnośląskie Centrum Filmowe ze środków Dolnośląskiego Konkursu Filmowego w latach 2008-20203 wyniosła 93 tytuły.

***

XVII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2023 – rozstrzygnięcie (12.09.2023)

XVII Dolnośląski Konkurs Filmowy został rozstrzygnięty. Dofinansowanie otrzymało pięć filmów, w tym trzy fabuły i dwa dokumenty. Filmy zostały wyłonione spośród siedemnastu złożonych projektów. Budżet tegorocznej edycji wyniósł 527 106 złotych netto.

Dofinansowanie w tegorocznej XVII edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego otrzymały filmy:

 1. „Dziadku, wiejemy!”, reż. Olga Chajdas, prod. Furia Film Karolina Galuba – 180 000 zł (film fabularny)
 2. „Mamka”, reż. Magnus von Horn, prod. Lava Films sp. z o.o. – 110 000 zł (film fabularny)
 3. „Lachtara-Tęsknota”, reż. Sebastian Chondrokostas, prod. MWM MEDIA sp. z o.o. – 110 000 zł (film fabularny)
 4. „Wszystko o mojej mamie”, reż. Krzysztof Pulkowski, prod. Mediabrigade sp. z o.o. – 100 000 zł (film dokumentalny)
 5. „Przynoszę ci dzikość, reż. Dyba Lach (Katarzyna Lach), prod. DYBA & LACH sp. z o.o. – 27 106 zł (film dokumentalny)

„Dziadku, wiejemy!” to komedia familijna osadzona w scenerii Dolnego Śląska, film drogi, tonacją i humorem sytuacyjnym przywodzący na myśl „Little Miss Sunshine”. Jagoda – energiczna 10-latka, zdecydowaniem i fantazją przypominająca Pippi Langstrumpf, porywa z domu spokojnej starości swojego dziadka i razem ruszają w podróż przez Polskę w poszukiwaniu tajemniczego „Światła morza”. A że dziadek bardziej niż dobrotliwego staruszka z bajek przypomina Jacka Sparrowa z „Piratów z Karaibów”, po drodze czeka ich sporo przygód i awantur.

„Mamka” to intrygująca i pełna mroku historia matki, która powierza swoje dziecko w opiekę „diablicy”. Inspirowana wydarzeniami związanymi z procesem Dagmar Overby, najsłynniejszej seryjnej morderczyni w Danii przed stu lat, baśń-moralitet ze scenografią Jagny Dobesz oraz Bystrzycą Kłodzką i Wrocławiem w tle.

„Lachtara-Tęsknota” to film drogi opowiadający o problemach rodziny rozbitej wskutek różnic kulturowych i migracji. Ojciec grek i jego syn z Polski pół-Grek, obaj na życiowym zakręcie, spotykają się po 20 latach w Atenach, żeby po śmierci byłej żony i  matki podzielić rodzinne mieszkanie w Wałbrzychu. Zmuszeni okolicznościami i pełni wzajemnych wyrzutów, odbywają podróż śladami ucieczki Greków przed wojną domową z 1949 roku. Dla syna to spóźniona lekcja męskiej odwagi i historii greckich imigrantów w Polsce, dla ojca – odpowiedzialności i pokory.

„Wszystko o mojej mamie” opowiada o Agnieszce Kotlarskiej, modelce i fotomodelce, pierwszej Polce, która zdobyła tytuł Miss International, tragicznie zmarłej w wieku 24 lat we Wrocławiu. Patrycja, córka Agnieszki, kończy 30 lat. Miała niespełna 3 lata, kiedy straciła mamę, sławną mamę, modelkę Ralpha Laurena, twarz kampanii Estee Lauder, dziewczynę z przyszłością, zamordowaną na jej oczach przez stalkera. Patrycja nie wie o niej nic, jednak czuje, że dojrzała już do konfrontacji z pamięcią o mamie. Prowadzona przez ojca wśród pamiętników, dokumentów, listów, filmów i zdjęć rusza w podróż, aby odzyskać to, co straciła.

„Przynoszę ci dzikość” to dokumentalna podróż, która stawia pytania o wolność rzek i ludzi, o relację człowieka i natury, ekosystemowe splątania oraz wątek dzikości w człowieku. Towarzyszymy zaangażowanemu w sprawy Odry muzykowi Michałowi Zygmuntowi, który chce przepłynąć 1300 km ze wschodu na zachód tradycyjną, drewnianą łodzią, aby symbolicznie przywieźć zdegradowanej rzece dzikość. Wyprawa Michała pozwala dostrzec różnice między dzikimi rzekami a tymi uregulowanymi przez człowieka, unaocznia problemy związane z ochroną przyrody, daje przyjrzeć się polskiemu krajobrazowi, ale przede wszystkim zagłębić się w rzeczny świat niezwykłej, pozaludzkiej przyrody z perspektywy człowieka, który uważnie słucha.

W tegorocznej edycji konkursu projekty oceniane były merytorycznie w 2 zespołach eksperckich:

 1. Filmy fabularne: Natalia Grzegorzek, Agnieszka Smoczyńska-Konopka, Janusz Wąchała (dodatkowo ocena ekonomiczna)
 2. Filmy dokumentalne: Łukasz Kowalski, Anna Wydra (dodatkowo ocena ekonomiczna)

Producenci wystąpili w XVII Dolnośląskim Konkursie Filmowym o dofinansowanie w wysokości łącznie blisko 5 000 000 zł. Budżet tegorocznej edycji wyniósł  527 106 zł netto przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego (500 000 zł) i Dolnośląskie Centrum Filmowe (27 106 zł z wpływów z eksploatacji wcześniejszych koprodukcji DCF).

Podejmując decyzję o przyznanych wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, strukturą finansowania projektów, udziałem dolnośląskich twórców i firm w produkcji, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera (w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji) i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego. Koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

***

XVII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2023 – ogłoszenie naboru

Dolnośląskie Centrum Filmowe ogłasza nabór na XVII Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Warunki konkursu oraz przebieg naboru wniosków określa Regulamin Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

ISTOTNE INFORMACJE:

 • wniosek należy złożyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu (oryginał), a egzemplarze do oceny eksperckiej jedynie w formie elektronicznej;
 • producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji konkursu;
 • udział DCF nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji filmu;
 • producent jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% planowanych kosztów produkcji filmu (wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy);
 • DCF uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym;
 • uzyskane środki finansowe stanowiące wkład koprodukcyjny DCF należy wydatkować w 2023 roku;
 • na terenie województwa dolnośląskiego należy wydatkować w trakcie całego procesu produkcji (bez developmentu) od 100% do 150% wnioskowanej kwoty;
 • nie będą rozpatrywane wnioski producentów, którzy zalegają z rozliczeniem filmów lub raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
 • w III etapie konkursu wymagana jest prezentacja projektów przed Komisją Konkursową;
 • podpisanie umów koprodukcyjnych następuje do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z tym że najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF należy dostarczyć wszystkie podpisane decyzje (jedynie w przypadku PISF, Eurimages i ewentualnie dystrybutora) i umowy, na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski można składać od 28.04.2023 do 19.05.2023 do godz. 12.00 pod adresem:

Dolnośląskie Centrum Filmowe

XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy

Piłsudskiego 64a

50-020 Wrocław

UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem środków finansowych przekazywanych rokrocznie przez Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem oraz Wrocławiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji.


 1. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 5. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 6. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 10. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 11. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy