VII  Dolnośląski Konkurs Filmowy

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)
Ja, Olga Hepnarova/ Thomas Weinreb, Petr Kazda/ fabuła Media Brigade 450 000 zł
Letnie przesilenie / Michał Rogalski / fabuła Prasa i Film 400 000 zł
Jak całkowicie zniknąć / Przemysław Wojcieszek / fabuła Dynamo Karuzela 200 000 zł
Skrzyżowanie (ostateczny tytuł “Chłopiec z żabą”) / Piotr Bartos, Bartłomiej Bartos / dokument POP-TV 70 000 zł
Jak tego nie nagracie będziecie mieli grzech (ostateczny tytuł “Gulbinowicz”) / Jolanta Krysowata, Krzysztof Kunert / dokument Rokam-Media 135 000 zł
Pieśń pamięci / Nathalie Rossetti / dokument Borak Films 70 000 zł
Królowa Pik (ostateczny tytuł “Królowa ciszy”) / Agnieszka Zwiefka / dokument Chilli Production 131 000 zł
Moje pojednanie (Różewicz a Niemcy) / Piotr Lachmann / dokument Media Kontakt 60 000 zł
Spotkania Ossolińskie  (ostateczny tytuł “Osso moje Osso”) / Jan Strękowski / dokument Studio Filmowe Kronika 100 000 zł
Ja nie będę mówił  (ostateczny tytuł “Szczęściarz”) / Jolanta Krysowata, Mariusz Marks / dokument Kabart Film 43 000 zł

Komunikat VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 21.09.2013

20 września 2013 roku w siedzibie Odry-Film odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 na wspieranie produkcji filmowej. Wzięli w nim udział członkowie komisji: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz Zbigniew Morawski (Urząd Miejski Wrocławia).

W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznego Konkursu (24 czerwca i posiedzenie dodatkowe 10 września) dofinansowanie otrzymało 11 projektów filmowych: 4 pełnometrażowe filmy fabularne i 7 filmów dokumentalnych. Dnia 19 września producent filmu „Królewicz Olch” w reżyserii Jakuba Czekaja, który w wyniku tegorocznego Konkursu otrzymał dofinansowanie, ostatecznie zrezygnował z uczestnictwa w Konkursie i przyznanej dotacji.

W związku z tym Komisja Konkursowa postanowiła rozdysponować zaoszczędzoną w ten sposób kwotę, dofinansowując film fabularny: „Ja, Olga Hepnarova”, reż. Tomas Weinreb, Petr Kazda (Media Brigade) – kolejną dotacją w wysokości 200 000 zł. W wyniku decyzji podjętych przez komisję konkursową 10 i 20 września br. film „Ja, Olga Hepnarova” otrzymał łącznie dofinansowanie w wysokości 450 000 zł.

Komunikat VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 11.09.2013

10 września 2013 roku w siedzibie Odry-Film odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej w sprawie VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego 2013 na wspieranie produkcji filmowej. Wzięli w nim udział członkowie komisji: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) oraz Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski Wrocławia).

W wyniku rozstrzygnięcia tegorocznego Konkursu (24 czerwca 2013) dofinansowanie otrzymało 11 projektów filmowych: 4 pełnometrażowe filmy fabularne i 7 filmów dokumentalnych. W regulaminowym terminie dwóch producentów nie podpisało umów koprodukcyjnych rezygnując w tym roku z przyznanego dofinansowania. Były to projekty filmu fabularnego „Ptaki śpiewają w Kigali” w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauze oraz filmu dokumentalnego „Wielka ucieczka” w reżyserii Ksawerego Szczepanika.

W związku z tym Komisja Konkursowa postanowiła dofinansować produkcje, które otrzymały wymaganą ilość punków i zakwalifikowały się do III etapu VII DKF, jednak w czerwcu nie uzyskały dotacji w konkursie. Są to:

 • film fabularny: „Ja, Olga Hepnarova”, reż. Tomas Weinreb, Petr Kazda (Media Brigade) – 250 000 zł
 • film dokumentalny: „Pieśń pamięci”, reż. Nathalie Rossetti (Borak Films) – 70 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu producenci wymienionych filmów powinni zawrzeć umowy koprodukcyjne z Odrą-Film do 25. 10. 2013.

Komunikat o rozstrzygnięciu VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 24.06.2017

Na VII Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 21 lutego 2013 roku, wpłynęło 40 projektów (21 filmów fabularnych, 18 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 37 projektów, których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości  13 026 198 zł (netto). Do III etapu zostało zakwalifikowanych 30 projektów ponadto zakwalifikowany został też film dokumentalny „Sztuka Natalii LL”, który był w finale VI DKF, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła VII edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

Komisja dysponowała kwotą  całkowitą 1 948 700 zł netto (pomniejszoną o honoraria ekspertów w wysokości 34 700 zł), na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (348 700 zł).

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom:

Filmy fabularne:

 1. Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (Argomedia Sp. z o.o.) – 500 000 zł
 2. Letnie przesilenie, reż. Michał Rogalski (Prasa i Film) – 400 000 zł
 3. Królewicz Olch, reż. Jakub Czekaj (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 200 000 zł
 4. Jak całkowicie zniknąć, reż. Przemysław Wojcieszek (Dynamo Karuzela) – 200 000 zł

Filmy dokumentalne:

 1. Skrzyżowanie, reż. Bartłomiej Bartos (POP-TV) – 70 000 zł
 2. Jak tego nie nagracie będziecie mieli grzech, reż. Jolanta Krysowata, Krzysztof Kunert (Rokam-Media) – 135 000 zł
 3. Wielka ucieczka, reż. Ksawery Szczepanik (Bow &Axe Entertainment) – 75 000 zł
 4. Król Pik, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Production) – 131 000 zł
 5. Moje pojednanie (Różewicz, a Niemcy), reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt) – 60 000 zł
 6. Spotkania ossolińskie, reż. Jan Strękowski (Studio Filmowe Kronika) – 100 000 zł
 7. Fotograf, reż. Jolanta Krysowata, Mariusz Marks (Kabrat Film) – 43 000 zł

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 1. Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krazue (Argomedia Production) – 57 pkt
 2. Skorpiony w Breslau, reż. Filip Bajon (Apple Production) – 57 pkt
 3. Letnie przesilenie , reż. Michał Rogalski (Prasa i Film) – 56 pkt
 4. Królewicz olch, reż. Jakub Czekaj (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 54 pkt
 5. Life must  go on!, reż. Maciej Migas (I.F. Film Art) – 53 pkt
 6. Miasto 44, reż. Jan Komasa (Akson Studio) – 52 pkt
 7. Ja, Olga Hepnarova, reż. Tomas Weinreb, Petr Kazda (Media Brigade) – 52 pkt
 8. Jak całkowicie zniknąć, reż. Przemysław Wojcieszek (Dynamo Karuzela) – 51 pkt
 9. Sen zimowy, reż. Paweł Wendorff (Anima-Pol) – 51 pkt
 10. Sowa, córka piekarza, reż. Andrzej Titkow (Figaro) – 50 pkt
 11. Ciepło/Zimno, reż. Grzegorz Korczak (Triada) – 49 pkt
 12. Lis, reż. Matthias Luthardt (Braidemade Films) – 48 pkt
 13. Fremd, reż. Adam Sikora (Studio Filmowe Largo) – 47 pkt
 14. Jack Strong, reż. Władysław Pasikowski (Scorpio Studio) – 46 pkt
 15. Kalejdoskop, reż. Aniela Gabryel (PWSFTiT) – 46 pkt
 16. Karuzela, reż. Robert Wichrowski (Faun Film) – 45 pkt

Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:

 1. Maja, reż. Mariusz Palej (AB Film Production)
 2. Genialny Polak, reż. Kordian Piwowarski ( Grupa dr A.R. Kwiecińskiego)
 3. Arizona w mojej głowie, reż. Matthias Huser (Lava Films)

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

 1. Skrzyżowanie, reż. Bartłomiej Bartos (POP-TV) – 60,5 pkt
 2. Jak tego nie nagracie będziecie mieli grzech, reż. Jolanta Krysowata, Krzysztof  Kunert (Pokam-Media) – 56 pkt
 3. Wielka ucieczka, reż. Ksawery Szczepanik (Bow &Axe Entertainment) – 55 pkt
 4. Król Pik, reż. Agnieszka Zwiefka (Chilli Productiion) – 54,5 pkt
 5. Pieśń pamięci, reż. Nathalie Rossetti (Borak Films) – 54 pkt
 6. Moje pojednanie (Różewicz a Niemcy), reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt) – 53 pkt
 7. Wyprawa do środka Europy, reż. Kinga Wołoszyn Świerk (Editing Brigade) – 52 pkt
 8. Sztuka Natalii LL, reż. Andrzej Sapija (Kamerovid) – 52 pkt
 9. W poszukiwaniu utraconego krajobrazu, reż. Leo Kantor (V-Film) – 51,5 pkt
 10. Spotkania ossolińskie, reż. Jan Strękowski (Studio Filmowe Kronika) – 49,5 pkt
 11. Gliniane pieśni, reż. Bartosz Blaschke (Cross Film) – 44 pkt
 12. Na wiosnę wszystko wypływa, reż. Paulina Skibińska (Ex Dart) – 42 pkt
 13. Fotograf, reż. Jolanta Krysowata, Mariusz Marks (Kabrat Film) – 41,5 pkt
 14. Awangarda Scharouna, reż. Olga Matuszewska (Studio Miniatur Filmowych) – 41 pkt

Minimum kwalifikującego do III etapu konkursu nie otrzymały filmy:

 1. Gottland, siedem nowel reżyserowanych przez młodych czeskich reżyserów, (Centrala Production)
 2. Wołyń, reż. Andrzej Kępiński (Studio BO!)
 3. Pieśń kobiety, reż. Magdalena Zambrzycka – Pukaluk (Fundacja Magellana)

Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 1. Kosmogonia Bruno Schulza, reż. Robert Manowski (Wyższa Szkoła Artystyczna) – 56,5 pkt

Wszystkie filmy, które zakwalifikowały się do III etapu Konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, mogą ubiegać się o wkład koprodukcyjny w następnej edycji konkursu gdzie – zgodnie z regulaminem – będą oceniane od razu w III etapie.

Komunikat o ogłoszeniu VII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 21.02.2013

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza VII Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (VII Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę oraz udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego i wysokość środków finansowych wydatkowanego w regionie. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2013 roku.

Wnioski na konkurs można składać od  21 lutego 2013 roku. Termin składania wniosków upływa  22 marca 2013 roku. UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Piłsudskiego 64a (Dolnośląskie Centrum Filmowe, III piętro) we Wrocławiu. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy