V  Dolnośląski Konkurs Filmowy (lipiec 2011)

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)

W cieniu / David Ondříček / fabuła

Damn Good Production

200 000 zł

Tadeusz Różewicz. Twarze / Piotr Lachmann / dokument

Media Kontakt

50 000 zł

Żydowski śpiewnik wojenny (ostateczny tytuł “Kabaret śmierci. Żydowski śpiewnik wojenny”)/ Łukasz Czuj (od 2012 – Andrzej Celiński) / dokument

Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego

197 000 zł

 Komunikat w sprawie wykorzystania środków finansowych V Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 26.10.2011

Na V Dolnośląski Konkurs Filmowy, który został ogłoszony 5 lipca 2011 roku, wpłynęło 15 projektów (4 filmy fabularne, 7 filmów dokumentalnych i 4 animowane), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 3 764 390 zł. Wśród nich były 4 nowe projekty, 8 projektów, które otrzymały pozytywną opinię ekspertów w IV Konkursie, ale nie otrzymały dofinansowania oraz 3 projekty, które w IV Konkursie otrzymały negatywną ocenę ekspertów i zostały ponownie zgłoszone do oceny ekspertów. Do III etapu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone projekty.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący Komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław), Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław) dysponowała kwotą całkowitą 1 281 800 zł brutto (pomniejszoną o wynagrodzenia ekspertów w wysokości 5 250 zł), na którą złożyły się pieniądze niewykorzystane w IV Dolnośląskim Konkursie Filmowym (581 800 zł) oraz pieniądze z wkładu finansowego do filmu „EZI” w reżyserii Jarosława Marszewskiego (700 000 zł), którego producent wycofał się z realizacji filmu.

Komisja postanowiła zwrócić do budżetu donatorów tj. Województwa Dolnośląskiego i Miasta Wrocławia kwotę 829 550 zł, rekomendując ich władzom zwiększenie o tę kwotę środków na VI Dolnośląski Konkurs Filmowy w 2012 roku.

Komunikat o rozstrzygnięciu V Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 30.08.2011

30 sierpnia 2010 Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła V edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego. Komisja dysponowała kwotą 1 276 550 zł, na którą złożyły się pieniądze nie wykorzystane w IV Dolnośląskim Konkursie Filmowym (576 550 zł) oraz pieniądze z wkładu finansowego do filmu „EZI” w reżyserii Jarosława Marszewskiego (700 000 zł), którego producent (Studio Filmowe Kalejdoskop), nie zawarł w regulaminowym terminie 45 dni umowy koprodukcyjnej z Odrą-Film. Do III etapu konkursu zakwalifikowało się 15 filmów (4 filmy fabularne , 7 filmów dokumentalnych i 4 filmy animowane), których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 3 764 390 zł.

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne (koproducentem będzie Odra Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego) następującym filmom.

Filmy fabularne:

1. EZI, reż. Jarosław Marszewski (Studio Filmowe Kalejdoskop) – 726 550 zł
2. W cieniu konia, reż. David Ondricek (Damn Good Production, koprodukcja czesko-słowacko-polska) – 200 000 zł

Filmy dokumentalne:

1. Twarze Tadeusza Różewicza, reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt)
– 50 000 zł

Filmy animowane:

1. Pamiętnik Florki, reż. Stanisław Lenartowicz (Anima-Pol) – 300 000 zł

Kwotę 5250 zł komisja przeznaczyła na honoraria dla ekspertów, którzy oceniali filmy w II etapie konkursu.

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji, warunkami ekonomiczno-finansowymi produkcji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Na V Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 15 projektów (4 filmów fabularnych, 7 filmów dokumentalnych i 4 animowanych). Wśród nich były 4 nowe projekty, 8 projektów, które otrzymały pozytywną opinię ekspertów w IV Konkursie, ale nie otrzymały dofinansowania oraz 3 projekty, które w IV Konkursie otrzymały negatywną ocenę ekspertów i zostały ponownie zgłoszone do oceny ekspertów. Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu wszystkie projekty. Do III etapu zakwalifikowano wszystkie zgłoszone projekty.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt): 

1. EZI, reż. Jarosław Marszewski (Studio Filmowe Kalejdoskop) – 52,7 pkt
2. W cieniu konia, reż. David Ondricek 
(koprodukcja czesko-słowacko- polska, Damn Good Production) – 45, 3 pkt
3. Hand in glove, reż. Przemysław Wojcieszek (Katarzyna Majewska Dynamo Karuzela)
– 44 pkt

4. Bella Mia, reż. Martin Duba (koprodukcja czesko-polska, Fundacja im. Ferdynanda Magellana) – 42,7 pkt

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 37 pkt, maksimum – 60 pkt):

1. Twarze Tadeusza Różewicza, reż. Piotr Lachmann (Media Kontakt) – 55 pkt
2. Winds of Armina, reż. Nathalie Rosetti (Borak Films, koprodukcja belgijsko-polsko-niemiecko-francuska) – 51, 5 pkt
3. Adam Michnik: bądź realistą, chciej niemożliwego, reż. Maria Zmarz-Koczanowicz
(Studio Filmowe Largo-Agnieszka Traczewska) – 46,5 pkt

4. Żydowski śpiewnik wojenny, reż. Łukasz Czuj (Grupa dr. A. R. Kwiecińskiego) – 46 pkt
5. Ucieczka do Kanady, reż. Ewa Misiewicz (Fama Films) – 40 pkt
6. Czarna owca, reż. Justyna Calińska (Nowhere Man Beata Calińska) – 39,5 pkt
7. Powrót chemika, reż. Anna Laszczka (Media Brigade) – 38 pkt

Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 44 pkt, maksimum – 70 pkt):

1. Pamiętnik Florki, reż. Stanisław Lenartowicz (Anima-Pol) – 54,5 pkt
2. Podwórko, reż. Grzegorz Wacławek (Grzegorz Wacławek) – 47,5 pkt
3. Święta robota, reż. Tomasz Cechowski (NUX) – 47 pkt
4. Big Leap, reż Kristoffer Rus (Prasa i Film sp. z o. o.) – 45 pkt

Komisja Konkursowa informuje, że w wypadku otrzymania w roku 2011 dodatkowych środków finansowych lub niewykorzystania przez producentów przyznanych im wkładów koprodukcyjnych, rozdzieli je w ramach V edycji konkursu w 2011 roku.

Filmy, które po raz pierwszy zakwalifikowały się do III etapu konkursu, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego, mogą ubiegać się o wkład koprodukcyjny w następnej edycji konkursu gdzie – zgodnie z regulaminem – będą oceniane od razu w III etapie.

Komunikat o ogłoszeniu V Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 05.07.2011

W związku z nie wykorzystaniem w wyniku rozstrzygnięcia IV Dolnośląskiego Konkursu Filmowego środków finansowych przeznaczonych na konkurs w 2011 roku Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza V Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (V Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem  jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Konkurs ma budżet w wysokości  581 800 zł złotych, na który złożyły się w proporcji 50:50 kwoty przeznaczone przez  Sejmik Województwa Dolnośląskiego i przez Radę Miejską Wrocławia.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu, tematykę lub udział w jego realizacji  twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość budżetu wydatkowanego w regionie. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane do końca 2011 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 5 lipca 2011 roku. Termin składania wniosków upływa 22 lipca 2011 roku o godzinie 15.00.  UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu Odry-Film  przy ulicy Kasztanowej 3a/5 we Wrocławiu.

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy