XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy 2022 – rozstrzygnięcie

XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy został rozstrzygnięty w dn. 10 sierpnia 2022. Dofinansowanie otrzymało pięć filmów, w tym jedna fabuła, trzy dokumenty i jedna animacja. Filmy zostały wyłonione spośród szesnastu złożonych projektów. Budżet tegorocznej edycji wyniósł 1 000 000 złotych, a koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe.

 Dofinansowanie w tegorocznej XVI edycji Dolnośląskiego Konkursu Filmowego otrzymały filmy:

 1. Wrooklyn Zoo, reż. Krzysztof Skonieczny, prod. głębokiOFF Krzysztof Skonieczny – 500 000 zł (film fabularny)
 2. Podróż zimowa, reż. Alex Helfrecht, prod. BreakThru Productions sp. z o.o. – 220 000 zł (film animowany)
 3. Dzieci z pociągu, reż. Joanna Ratajczak, Arkadiusz Bartosiak, prod. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych – 110 000 zł (film dokumentalny)
 4. Runa, reż. Agnieszka Zwiefka, prod. Chilli Productions sp. z o.o. – 100 000 zł (film dokumentalny)
 5. Wszystko dla pasji, reż. Dorota Migas-Mazur, prod. ASF Studio Sp. z o.o. – 70 000 zł (film dokumentalny)

Wrooklyn Zoo Krzysztofa Skoniecznego to szekspirowska wariacja na temat Generacji Z, w której Romeo to skejt wywodzący się z subkultury punk-techno-rave, zaś Julia to romska dziewczyna, która próbuje wyrwać się ze swojego środowiska. Zakochani postanawiają zawalczyć o miłość, na przekór wszystkim i wszystkiemu, mając do pomocy jedynie czarną magię, a za sobą pokolenie dziadków, którzy chcą uchronić wnuki przed powielaniem własnych błędów i pomagają im wyłamać się z kieratu przeznaczenia. Dokument Dzieci z pociągu Joanny Ratajczak i Arkadiusza Bartosiaka poświęcony jest historii niemieckich sierot, które tuż po zakończeniu II wojny światowej zostały uratowane od śmierci przez polskie rodziny na stacji kolejowej w Krotoszynie. Runa Agnieszki Zwiefki to dokument obserwacyjny o przedwczesnym dorastaniu Kurdyjki Runy w cieniu globalnych politycznych konfliktów po tragicznej śmierci matki na polsko-białoruskim pograniczu. Wszystko dla pasji Doroty Migas-Mazur to dokument poświęcony trzem żyjącym legendom kolarstwa górskiego (MTB): Gunn-ritha Dale, Maja Włoszczowska i Jolanda Neff spotykają się po latach na Dolnym Śląsku i podsumowują, jak wspólne doświadczenie wpłynęło na ich obecne życie. Animacja malarska Podróż zimowa Alex Helfrecht, za której produkcję odpowiadają twórcy Twojego Vincenta, opowiada historię młodego poety (Marcin Czarnik), odrzuconego przez swoją ukochaną i wygnanego z miasta, a inspiracją dla filmu był cykl pieśni Franza Schuberta o tym samym tytule, oparty na wierszach Wilhelma Mullera.

W tegorocznej edycji Konkursu producenci wystąpili o dofinansowanie w wysokości łącznie blisko 4 000 000 zł. Na XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy wpłynęło 16 projektów: 8 filmów fabularnych, 7 projektów dokumentalnych i 1 projekt animowany. Do oceny eksperckiej skierowano 14 projektów, z których 1 film został wycofany przez producenta. Podejmując decyzję o przyznanych wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, strukturą finansowania projektów, udziałem dolnośląskich twórców i firm w produkcji, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

W XVI edycji konkursu projekty oceniane były merytorycznie w 3 zespołach eksperckich:

 1. Filmy fabularne: Irena Strzałkowska, Łukasz Maciejewski, Janusz Wąchała (dodatkowo ocena ekonomiczna)
 2. Filmy dokumentalne: Maria Zmarz-Koczanowicz, Anna Wydra (dodatkowo ocena ekonomiczna)
 3. Filmy animowane: Ewa Sobolewska (dodatkowo ocena ekonomiczna), Jarosław Sawko

Komisja Konkursowa obradowała w dn. 3 i 4 sierpnia 2022 w składzie: Jarosław Perduta (Dolnośląskie Centrum Filmowe, przewodniczący komisji), Olga Chrebor (Dyrektor Wydziału Kultury – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Marta Libner-Zoniuk (Zastępca Dyrektora Wydziału Komunikacji Społecznej – Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Jerzy Pietraszek (Dyrektor Wydziału Kultury – Urząd Miejski Wrocławia), Anna Tatarska (Wydział Kultury – Urząd Miejski Wrocławia). Budżet tegorocznej edycji wyniósł  1 000 000 zł przekazanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego i Gminę Wrocław po 500 000 zł. Koproducentem dofinansowanych filmów będzie Dolnośląskie Centrum Filmowe, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

***

XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy 2022 – przedłużenie naboru

Dolnośląskie Centrum Filmowe przedłuża nabór na XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Wnioski można składać do 25.04.2022 do godz. 12.00 pod adresem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

* * *

XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy 2022 – ogłoszenie naboru

 

Dolnośląskie Centrum Filmowe ogłasza nabór na XVI Dolnośląski Konkurs Filmowy, którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim i/lub Wrocławiem poprzez miejsce realizacji filmu, jego tematykę, udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Warunki konkursu oraz przebieg naboru wniosków określa Regulamin Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

ISTOTNE INFORMACJE:

 • wniosek należy złożyć w wersji papierowej w jednym egzemplarzu (oryginał), a egzemplarze do oceny eksperckiej jedynie w formie elektronicznej;
 • producent może złożyć jeden wniosek dot. danego rodzaju filmu (film fabularny, dokumentalny, animowany) w jednej edycji konkursu;
 • udział DCF nie może przekroczyć 50% planowanych kosztów produkcji filmu;
 • producent jest zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości minimum 5% planowanych kosztów produkcji filmu (wkład ten może mieć charakter finansowy lub finansowo-rzeczowy);
 • DCF uczestniczy w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym;
 • uzyskane środki finansowe stanowiące wkład koprodukcyjny DCF należy wydatkować w 2022 roku;
 • na terenie województwa dolnośląskiego należy wydatkować w trakcie całego procesu produkcji od 100% do 150% wnioskowanej kwoty;
 • nie będą rozpatrywane wnioski producentów, którzy zalegają z rozliczeniem filmów lub raportami eksploatacyjnymi filmów, do których we wcześniejszych edycjach konkursu otrzymali wkład koprodukcyjny;
 • w III etapie konkursu wymagana jest prezentacja projektów przed Komisją Konkursową;
 • podpisanie umów koprodukcyjnych następuje do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu, z tym że najpóźniej 15 dni przed terminem podpisania umowy koprodukcyjnej z DCF należy dostarczyć wszystkie podpisane decyzje (jedynie w przypadku PISF, Eurimages i ewentualnie dystrybutora) lub umowy, na podstawie których nastąpi finansowanie projektu z innych źródeł niż konkurs oraz pozostałych wymaganych załączników do umowy koprodukcyjnej.

Wnioski można składać od 23.03.2022 do 20.04.2022 do godz. 12.00 pod adresem:
Dolnośląskie Centrum Filmowe
XV Dolnośląski Konkurs Filmowy
ul. Piłsudskiego 64a
50-020 Wrocław
UWAGA: Decyduje data i godzina wpływu wniosku do sekretariatu DCF.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Działu Produkcji Filmowej: tel. (71) 79 270 93 / fundusz.filmowy@dcf.wroclaw.pl. W wypadku powstania nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających rozstrzygnięcie konkursu, może on zostać unieważniony.

Dolnośląskie Centrum Filmowe jest operatorem środków finansowych przekazywanych rokrocznie przez Miasto Wrocław i Samorząd Województwa Dolnośląskiego na wspieranie produkcji filmowych związanych z Dolnym Śląskiem oraz Wrocławiem poprzez tematykę, twórców i miejsce realizacji. W piętnastu dotychczasowych edycjach Dolnośląskiego Konkursu Filmowego DCF dofinansowało ponad 80 produkcji, w tym takie tytuły jak „Twój Vincent” Doroty Kobieli i Hugh Welchmana, „Powrót do tamtych dni” Konrada Aksinowicza, „Moje wspaniałe życie” Łukasza Grzegorzka czy „Sonata” Bartosza Blaschke.

Regulamin konkursu, wzór wniosku oraz inne materiały znajdują się na stronach: www.wroclawfilmcommission.pl oraz www.dcf.wroclaw.pl.

 


 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy