WFC

VI  Dolnośląski Konkurs Filmowy (luty 2012)

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)

Fotograf / Waldemar Krzystek / fabuła

Yes To Film

1 087 349 zł

Wrocław Vaclava Havla / Paweł Woldan / dokument

Pado Studio Film

110 000 zł

Albert Cinema / Agnieszka Zwiefka / dokument

Chilli Productions

121 200 zł

Lenartowicz – Wędrowiec z Wilna / Krzysztof Rogulski / dokument

Studio Filmowe Kronika

120 000 zł

Stanisław Skrowaczewski / Agnieszka Lipiec-Wróblewska (wcześniej Andrzej Celiński) / dokument

Dolnośląski Dom Filmowy

163 894,94 zł

Komunikat o rozstrzygnięciu VI Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 25.05.2017

Na VI Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 8 lutego 2012 roku, wpłynęło 18 projektów (5 filmów fabularnych, 12 filmów dokumentalnych i 1 animowany). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 17 projektów, których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości  5 418 011 zł (netto). Do III etapu został ponadto zakwalifikowany film dokumentalny „Winds of Armine”, który był w finale V DKF, ale nie otrzymał wkładu koprodukcyjnego.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Tomasz Wołodźko (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła VI edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

Komisja dysponowała kwotą  całkowitą 1 615 393, 94 zł netto (pomniejszoną o honoraria ekspertów w wysokości 12 950 zł), na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (15 393, 94 zł).