VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy 2014

tytuł projektu / reżyser / rodzaj filmu wnioskodawca – producent kwota przyznana (netto)

Ptaki śpiewają w Kigali / Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze / fabuła

KOSFILM

400 000 zł

Dolina Bogów / Lech Majewski / fabuła

Angelus Silesius

342 000 zł

Za niebieskimi drzwiami / Mariusz Palej / fabuła

TPF Sp. z o.o.

200 000 zł

Królewicz Olch / Kuba Czekaj / fabuła

SFP – Studio Munka

200 000 zł

Luxus – sztuka w czasach zarazy / Agnieszka Mazanek / dokument

Teresa Paszkiewicz

90 000 zł

Niepokorni (ostateczny tytuł “Tłumacz koni”) / Julia Popkiewicz / dokument

Media Brigade

90 000 zł

Kosarewicz / Krzysztof Wierzbiański / dokument

POP-TV

70 000 zł

Bitwa wrocławska / Beata Januchta / dokument

Ośrodek Pamięć i Przyszłość

50 000 zł

Braciszek Karel / Krystyna Krauze/ dokument

Studio Filmowe Kronika

50 000 zł

Gottland / B. Blahovec, V. Cekanyova i inni / dokument

Centrala Distribution

50 000 zł

Twój Vincent / Dorota Kobiela / animacja

Flying Machine

350 000 zł

Komunikat VIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 26.08.2014

Komisja Konkursowa VIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego, która 25 sierpnia 2014 obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), przyjęła informację, że dwaj producenci filmów:

 • Sowa, córka piekarza (Teamwork Production), reż. Grzegorz Jarzyna – film fabularny
 • Cucurrucucu Izabela (Forma &Czas), reż. Mariusz Marks – film dokumentalny,

nie wykorzystają w tym roku przyznanych wkładów koprodukcyjnych z powodu przeniesienia produkcji na rok 2015. W tej sytuacji komisja postanowiła rozdysponować przyznane tym producentom wkłady koprodukcyjne (łącznie 300 000 zł) pomiędzy uczestników konkursu, którzy zakwalifikowali się do III etapu konkursu w 2014 roku, ale nie otrzymali wsparcia finansowego.

Wkłady koprodukcyjne otrzymały filmy:

 • Królewicz Olch (Stowarzyszenie Filmowców Polskich – Studio Munka), reż. Jakub Czekaj – 200 000 zł (film fabularny)
 • Niepokorni (Media Brigade), reż. Julia Popkiewicz – 90 000 zł (film dokumentalny)

Komisja postanowiła też zwiększyć z 80 000 zł do 90 000 zł wkład koprodukcyjny do filmu „Luxus-sztuka w czasach zarazy” (Teresa Paszkiewicz), reż. Agnieszka Mazanek (film dokumentalny).

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Komunikat o rozstrzygnięciu VIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 16.06.2014

Na VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy, ogłoszony 23 stycznia 2014 roku, wpłynęło 39 projektów (20 filmów fabularnych, 17 filmów dokumentalnych i 2 animowane). Po ocenie formalnej komisja zakwalifikowała do II etapu (ocena ekspertów) 37 projektów, których producenci wnioskowali o wkłady koprodukcyjne w wysokości 14 873 310 zł. Do III etapu zostało zakwalifikowanych 25 projektów w tym 5 projektów z 2013, które były w finale VII DKF, ale nie otrzymały wkładu koprodukcyjnego.

Komisja Konkursowa, która obradowała w składzie: Rafał Bubnicki (Odra-Film, przewodniczący komisji), Jacek Gawroński (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Agnieszka Dziedzic (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego), Zbigniew Morawski (Urząd Miejski, Wrocław) i Jerzy Pietraszek (Urząd Miejski, Wrocław), rozstrzygnęła VIII edycję Dolnośląskiego Konkursu Filmowego.

Komisja dysponowała kwotą  całkowitą 1 921 450 zł (pomniejszoną o honoraria ekspertów w wysokości 29 450 zł), na którą złożyły się pieniądze z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Urzędu Miejskiego Wrocławia (po 800 000 zł) oraz wpływy Odry-Film z tytułu eksploatacji koprodukowanych filmów (321 450 zł).

Komisja postanowiła przyznać wkłady koprodukcyjne następującym filmom:

Filmy fabularne:

 1. Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (KOSFILM) – 400 000 zł
 2. Dolina Bogów, reż. Lech Majewski (Angelus Silesius) – 342 000 zł
 3. Sowa, córka piekarza, reż. Grzegorz Jarzyna (Teamwork Production) – 250 000 zł
 4. Za niebieskimi drzwiami, reż. Mariusz Palej (TPF Sp. z o.o.) – 200 000 zł

Filmy dokumentalne:

 1. Luxus – sztuka w czasach zarazy, reż. Agnieszka Mazanek (Teresa Paszkiewicz) – 80 000 zł
 2. Kosarewicz, reż. Krzysztof Wierzbiański (POP-TV) – 70 000 zł
 3. Bitwa wrocławska, reż. Beata Januchta (Ośrodek Pamięć i Przyszłość) – 50 000 zł
 4. Cucurrucucu Izabela,  reż. Mariusz Marks (Forma&Czas) – 50 000 zł
 5. Braciszek Karel, reż. Krystyna Krauze (Studio Filmowe Kronika) – 50 000 zł
 6. Gottland, reż. B. Blahovec, V. Cekanyova i inni (Centrala Distribution) – 50 000 zł

Filmy animowane:

 1. Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela (Flying Machine) – 350 000 zł

Podejmując decyzje o wkładach koprodukcyjnych komisja kierowała się opiniami ekspertów, związkiem tematyki filmów z Dolnym Śląskiem, udziałem firm dolnośląskich w produkcji filmów, wysokością kwoty deklarowanej przez producentów do wydatkowania na terenie województwa dolnośląskiego, dotychczasowym dorobkiem producenta i reżysera w tym rezultatami artystycznymi i ekonomicznymi ich poprzednich realizacji i spodziewanym efektem promocyjnym filmu dla województwa dolnośląskiego.

Poniżej komisja podaje listę filmów – wraz z punktacją ekspertów – które zostały zakwalifikowane do III etapu Konkursu. Punkty oznaczają średnią ocen trzech ekspertów (filmy fabularne) i 2 ekspertów (filmy dokumentalne i animowane).

Filmy fabularne (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 1. Sowa, córka piekarza, reż. Grzegorz Jarzyna (Teamwork Production) – 62 pkt.
 2. Świat do poprawki, reż. Wiesław Saniewski (Saco Films) – 56 pkt
 3. Ptaki śpiewają w Kigali, reż. Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Krauze (KOSFILM) – 55 pkt
 4. Królewicz Olch, reż. Jakub Czekaj (Stowarzyszenie Filmowców Polskich) – 54 pkt
 5. Sługi Boże, reż. Mariusz Gawryś (Studio A) – 54 pkt
 6. Life must  go on!, reż. Maciej Migas (I.F. Film Art) – 53 pkt
 7. Za niebieskimi drzwiami, reż. Mariusz Palej (TPF Sp. z o.o.) – 52 pkt
 8. Sen zimowy, reż. Paweł Wendorff (Anima-Pol) – 51 pkt
 9. Wspomnienie lata, reż. Adam Guziński (Opus-Film) – 51 pkt
 10.  EZI, reż. Jarosław Marszewski (S.F. Kalejdoskop) – 50 pkt
 11.  Lis, reż. Matthias Luthardt (Braidemade Films) – 48 pkt
 12.  Dolina Bogów, reż. Lech Majewski (Angelus Silesius) – 48 pkt
 13.  Żelazny most, reż. Monika Jordan-Młodzianowska (V-Film) – 47 pkt

Minimum kwalifikacyjnego do III etapu nie otrzymały filmy:

 1. Dzięki Fuhrerowi, reż. David Cohen (Psychology News LTD)
 2. Na granicy, reż. Wojciech Kasperski (Metro Films)
 3. Ederly, reż. Piotr Dumała (Andersa Street Art And Media)
 4. Zagubieni, reż. Julia Kowalski (Donten&Lacroix)
 5. Emma, reż. Mads Matthiesen (Platige Films)

Filmy dokumentalne (minimum kwalifikacyjne 40 pkt, maksimum – 65 pkt):

 1. Kosarewicz, reż. Krzysztof Wierzbiański ( POP-TV) – 57 pkt
 2. Bitwa wrocławska, reż. Beata Januchta (Ośrodek Pamięć i Przyszłość) – 55,5 pkt
 3. Wyprawa do środka Europy, reż. Kinga Wołoszyn – Świerk (Editing Brigade) – 52 pkt
 4. Luxus – sztuka w czasach zarazy, reż. Agnieszka Mazanek (Teresa Paszkiewicz) – 50,5 pkt
 5. Cucurrucucu Izabela, reż. Mariusz Marks (Forma&Czas) – 47,5 pkt
 6. Braciszek Karel, reż. Krystyna Krauze (Studio Filmowe Kronika) – 46,5 pkt
 7. Mistrzowie drugiego planu, reż. Marcin Gałczyński (Teatr Sztuk) – 46 pkt
 8. Biegacze, reż. Łukasz Borkowski (Wajda Studio) – 45 pkt
 9. Gottland, reż.  B. Blahovec, V. Cekanyova i inni (Centrala Distribution) – 44,5 pkt
 10. Niepokorni, reż. Julia Popkiewicz (Media Brigade) – 42 pkt

Minimum kwalifikacyjnego nie otrzymały filmy:

 1. Legenda wileńskiej konspiracji, reż. T. Piotrowski, P. Wąsowski (Kabart Film)
 2. 60 lat, reż. Janusz Zaorski (Grupa dr. A.R. Kwiecińskiego)
 3. Sąsiedzi – Nachbarn, reż. Krzysztof Wierzbicki (Film Studio MTM)
 4. Powstańcy z Wrocławia, reż. Małgorzata Brama (Fundacja Artystyczna)
 5. Kardynał Kominek, reż. Waldemar Chudziak (Rokam Media)
 6. Ucieczki przez druty, reż. Andrzej Celiński (K Film)
 7. Wołyń, reż. Andrzej Kępiński (Studio BO!)

Filmy animowane (minimum kwalifikacyjne 43 pkt, maksimum – 70 pkt):

 1. Twój Vincent, reż. Dorota Kobiela (Flying Machine) – 49 pkt
 2. City, reż. Maja Borowicz (Magic Lake) – 43 pkt

Komunikat o ogłoszeniu VIII Dolnośląskiego Konkursu Filmowego z dn. 23.01.2014

Odra-Film, Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego, ogłasza VIII Dolnośląski konkurs na wspieranie produkcji filmowej (VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy), którego celem jest wspieranie projektów filmowych realizowanych na Dolnym Śląsku. Podstawowym kryterium udziału projektów filmowych w konkursie jest powiązanie produkcji filmowej z województwem dolnośląskim poprzez miejsce realizacji filmu i jego tematykę, udział w jego realizacji twórców i podmiotów z terenu województwa dolnośląskiego oraz wysokość środków finansowych wydatkowanych w województwie dolnośląskim. Odra-Film będzie uczestniczyła w projektach wyłonionych w wyniku konkursu jako koproducent z wkładem finansowym. Środki uzyskane w wyniku konkursu muszą zostać wydatkowane w 2014 roku.

Wnioski na konkurs można składać od 23 stycznia 2014. Termin składania wniosków upływa 20 lutego 2014.

 1. 2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2024 – XVIII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 2. 2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

  2023 – XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 3. 2022 – XVI DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 4. 2021 – XV Dolnośląski Fundusz Filmowy

  2021 – XV DOLNOŚLĄSKI KONKURS FILMOWY

 5. 2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2020 – XIV Dolnośląski Konkurs Filmowy

 6. 2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2019 – XIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 7. 2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2018 – XII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 8. 2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2017 – XI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 9. 2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2016 – X Dolnośląski Konkurs Filmowy
 10. 2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny

  2016 – Konkurs na fabularny miniserial telewizyjny
 11. 2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2015 – IX Dolnośląski Konkurs Filmowy
 12. 2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2014 – VIII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 13. 2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2013 – VII Dolnośląski Konkurs Filmowy
 14. 2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2012 – VI Dolnośląski Konkurs Filmowy
 15. 2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – V Dolnośląski Konkurs Filmowy
 16. 2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2011 – IV Dolnośląski Konkurs Filmowy
 17. 2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2010 – III Dolnośląski Konkurs Filmowy
 18. 2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2009 – II Dolnośląski Konkurs Filmowy
 19. 2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy

  2008 – I Dolnośląski Konkurs Filmowy